Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jak se zúčastnit

Erasmus+ je velmi rozsáhlý program, který zahrnuje širokou škálu akcí. Jakým způsobem se lze účastnit, závisí do značné míry na dvou faktorech:

  1. zda podáváte přihlášku sami, anebo jménem organizace
  2. ve které zemi máte bydliště vy nebo kde sídlí vaše organizace

Tato stránka obsahuje obecný přehled o způsobech účasti. Budete se muset také seznámit s konkrétní akcí programu, o kterou máte zájem, a prostudovat si, jaká kritéria máte splňovat.

Quick explainer

Většiny příležitostí se mohou zúčastnit i jednotlivci z Islandu, Lichtenštejnska, Severní Makedonie, Norska, Srbska nebo Turecka, neboť tyto nečlenské země jsou k programu Erasmus+ přidruženy.

Některé příležitosti jsou otevřeny i jednotlivcům z ostatních zemí mimo EU, například společné magisterské studium Erasmus Mundus nebo mezinárodní rozměr studentských a zaměstnaneckých výměnných pobytů (pokud se daná univerzita účastní) a výměnné programy pro mladé lidi.

Projděte si informace o jednotlivých příležitostech – podmínky účasti na různých projektech se liší.

Do akcí programu Erasmus+ se mohou zapojit dva typy zemí.

Členské státy a třetí země přidružené k programu

Ty se mohou plně zapojit do všech akcí programu Erasmus+. Jde o všechny země EU, členské státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kandidátské země EU a další země. Dříve se označovaly jako programové země.

Třetí země nepřidružené k programu

Tyto země se mohou účastnit pouze některých akcí programu Erasmus+. Patří k nim mnoho zemí z celého světa. Dříve se označovaly jako partnerské země.

Viz úplný seznam způsobilých zemí

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Jednotliví uchazeči

Pokud se chcete zúčastnit jako jednotlivci, je pravděpodobné, že se budete muset přihlásit prostřednictvím organizace, jako je vaše univerzita, vzdělávací středisko, společnost atd.

Organizace se můžete zeptat, zda žádá o grant na projekt, nebo se můžete poradit a získat inspiraci pomocí aplikace Erasmus+.

U většiny akcí bude nutné, aby vaše organizace sídlila v programové zemi. Jedná se o členské státy EU a malý počet dalších zemí přidružených k programu. Jiné akce jsou rovněž otevřeny skupinám dalších zemí, které k programu přidruženy nejsou.

Seznam programových zemí Erasmus+ (členské státy EU a země přidružené k programu)

Žadatelské organizace

Pokud jste organizace, která chce požádat o grant na projekt nebo se zúčastnit výzvy k předkládání návrhů, přečtěte si, které kroky je třeba v rámci registraci udělat nejdříve.

Projděte si postup registrace a další kroky

Měli byste si rovněž zkontrolovat seznam programových a partnerských zemí, protože ve které zemi máte sídlo, bude mít dopad na to, o co můžete požádat.

Quick explainer

Funding opportunities are managed by either the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or by National Agencies.

Get more help with seeing who manages your call

Veškeré podrobnosti o letošním programu

Podrobné informace o tom, kdo se může zúčastnit, najdete v Příručce k programu, v informacích k dané akci nebo oboru, o které máte zájem.

Chcete se přihlásit ze země mimo EU?

Přečtěte si pokyny k podávání přihlášek ze zemí mimo EU

Podání přihlášek společně s partnerským subjektem

K vyhledání partnerského subjektu můžete využít portál EU Funding & Tender Opportunities (Možnosti financování a nabídková řízení).

Vyhledání partnerských subjektů pro váš projekt

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.