Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jak se zúčastnit

Erasmus+ je velmi rozsáhlý program, který zahrnuje širokou škálu akcí. Jakým způsobem se lze účastnit, závisí do značné míry na dvou faktorech:

  1. zda podáváte přihlášku sami, anebo jménem organizace
  2. ve které zemi máte bydliště vy nebo kde sídlí vaše organizace

Tato stránka obsahuje obecný přehled o způsobech účasti. Budete se muset také seznámit s konkrétní akcí programu, o kterou máte zájem, a prostudovat si, jaká kritéria máte splňovat.

Jednotliví uchazeči

Pokud se chcete zúčastnit jako jednotlivci, je pravděpodobné, že se budete muset přihlásit prostřednictvím organizace, jako je vaše univerzita, vzdělávací středisko, společnost atd.

Organizace se můžete zeptat, zda žádá o grant na projekt, nebo se můžete poradit a získat inspiraci pomocí aplikace Erasmus+.

U většiny akcí bude nutné, aby vaše organizace sídlila v programové zemi. Jedná se o členské státy EU a malý počet dalších zemí přidružených k programu. Jiné akce jsou rovněž otevřeny skupinám dalších zemí, které k programu přidruženy nejsou.

Seznam programových zemí Erasmus+ (členské státy EU a země přidružené k programu)

Žadatelské organizace

Pokud jste organizace, která chce požádat o grant na projekt nebo se zúčastnit výzvy k předkládání návrhů, přečtěte si, které kroky je třeba v rámci registraci udělat nejdříve.

Projděte si postup registrace a další kroky

Měli byste si rovněž zkontrolovat seznam programových a partnerských zemí, protože ve které zemi máte sídlo, bude mít dopad na to, o co můžete požádat.

Veškeré podrobnosti o letošním programu

Podrobné informace o tom, kdo se může zúčastnit, najdete v Příručce k programu, v informacích k dané akci nebo oboru, o které máte zájem.

Chcete se přihlásit ze země mimo EU?

Přečtěte si pokyny k podávání přihlášek ze zemí mimo EU

Podání přihlášek společně s partnerským subjektem

K vyhledání partnerského subjektu můžete využít portál EU Funding & Tender Opportunities (Možnosti financování a nabídková řízení).

Vyhledání partnerských subjektů pro váš projekt

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.