Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jaké jsou cíle Programu Erasmus+?

Obecný cíl

Obecným cílem programu je prostřednictvím celoživotního učení podporovat vzdělávání, profesní a osobní rozvoj osob v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě i mimo ni, a tím přispívat k udržitelnému růstu, kvalitním pracovním místům a sociální soudržnosti, podněcovat inovace a posilovat evropskou identitu a aktivní občanství. Program tak představuje klíčový nástroj pro budování Evropského prostoru vzdělávání, jenž pomocí agend stanovených pro jednotlivá odvětví podporuje provádění evropské strategické spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Kromě toho má program zásadní význam při prosazování spolupráce v oblasti politiky mládeže na základě strategie Evropské unie pro mládež pro období 2019–2027 a pro rozvíjení evropského rozměru ve sportu.

Specifické cíle

Program má tyto specifické cíle:

  • podpořit vzdělávací mobilitu jednotlivců a skupin, jakož i spolupráci, kvalitu, inkluzi a rovnost, excelenci, kreativitu a inovace na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy,
  • podpořit mobilitu v oblasti neformálního a informálního učení a aktivní zapojení mladých lidí, jakož i spolupráci, kvalitu, inkluzi, kreativitu a inovace na úrovni organizací a politik v oblasti mládeže,
  • podporovat vzdělávací mobilitu pracovníků v oblasti sportu, jakož i spolupráci, kvalitu, inkluzi, kreativitu a inovace na úrovni sportovních organizací a politik v oblasti sportu.