Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus+-Programmets målsætninger

Overordnet målsætning

Det generelle mål for programmet er gennem livslang læring at støtte borgernes uddannelsesmæssige, faglige og personlige udvikling inden for uddannelse, ungdom og idræt i og uden for Europa for derigennem at bidrage til bæredygtig vækst, kvalitetsjob og social samhørighed, skabe innovation og styrke den europæiske identitet og aktivt medborgerskab. Programmet vil således blive et centralt element i opbygningen af det europæiske uddannelsesområde og støtte gennemførelsen af det europæiske strategiske samarbejde inden for uddannelse med de underliggende sektorrelaterede dagsordener. Det er desuden vigtigt for at fremme samarbejdet om ungdomspolitikken under EU-strategien for unge 2019-2027 og udvikle den europæiske dimension i idræt.

Specifikke målsætninger

Programmet har følgende specifikke målsætninger:

  • at fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner og grupper samt samarbejde, kvalitet, inklusion, og lighed, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet
  • at fremme ikkeformel og uformel læringsmobilitet og aktiv deltagelse blandt unge samt samarbejde, kvalitet, inklusion, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på ungdomsområdet
  • at fremme læringsmobilitet for personale i idrætsorganisationer samt samarbejde, kvalitet, inklusion, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på idrætsområdet.