Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mitkä ovat Erasmus+ -Ohjelman tavoitteet?

Yleinen tavoite

Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea elinikäisen oppimisen avulla ihmisten koulutuksellista, ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilualalla Euroopassa ja muualla ja edistää näin kestävää kasvua, laadukkaita työpaikkoja ja sosiaalista koheesiota sekä innovointia ja vahvistaa eurooppalaista identiteettiä. Ohjelma on keskeinen väline eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi, ja sillä tuetaan eurooppalaisen strategisen yhteistyön toteuttamista koulutuksen alalla sekä siihen liittyviä alakohtaisia ohjelmia. Lisäksi se on avainasemassa edistettäessä nuorisopoliittista yhteistyötä Euroopan unionin nuorisostrategian 2019–2027 mukaisesti ja kehitettäessä liikunnan ja urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

Erityistavoitteet

Ohjelman erityistavoitteet ovat seuraavat:

  • Edistetään oppimiseen liittyvää yksilöiden ja ryhmien liikkuvuutta samoin kuin yhteistyötä, laatua, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, huippuosaamista, luovuutta ja innovointia koulutusalan organisaatioiden ja koulutuspolitiikan tasolla.
  • Edistetään epäviralliseen oppimiseen ja arkioppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja aktiivista osallistumista nuorten keskuudessa samoin kuin yhteistyötä, laatua, osallisuutta, luovuutta ja innovointia nuorisoalan organisaatioiden ja nuorisopolitiikan tasolla.
  • Edistetään liikunta- ja urheilualan henkilöstön oppimiseen liittyvää liikkuvuutta samoin kuin yhteistyötä, laatua, osallisuutta, luovuutta ja innovointia urheilujärjestöjen ja urheilupolitiikan tasolla.