Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Wat zijn de doelstellingen van het Erasmus+-Programma?

Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van het programma is de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport, zowel in Europa als daarbuiten, te ondersteunen en zo bij te dragen tot duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang, het bevorderen van innovatie en de versterking van de Europese identiteit en actief burgerschap. Als zodanig wordt het programma een belangrijk instrument voor de totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte, dat de uitvoering van de Europese strategische samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding, met haar onderliggende sectorale agenda’s, ondersteunt. Daarnaast is het cruciaal voor de bevordering van de samenwerking inzake jeugdbeleid in het kader van de EU-strategie voor jongeren 2019‑2027 en de ontwikkeling van een Europese dimensie in de sport.

Specifieke doelstellingen

De specifieke doelstellingen van het programma zijn:

  • de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, en van samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding;
  • de bevordering van de mobiliteit voor niet-formeel en informeel leren en de actieve participatie van jongeren, en van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van jeugdzaken;
  • de bevordering van de leermobiliteit van sportpersoneel, en van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van de sportorganisaties en het sportbeleid.