Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2022. Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2022 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

X’inhuma l-għanijiet u l-karatteristiċi importanti tal-programm Erasmus+?

GĦAN ĠENERALI

L-għan ġenerali tal-Programm huwa li jappoġġa, permezz tal-apprendiment tul il-ħajja, l-iżvilupp edukattiv, professjonali u personali tal-persuni fl-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, fl-Ewropa u lil hinn minnha, u b’hekk jikkontribwixxi għat-tkabbir sostenibbli, l-impjiegi ta’ kwalità u l-koeżjoni soċjali, filwaqt li jixpruna l-innovazzjoni u jsaħħaħ l-identità Ewropea u ċ-ċittadinanza attiva. Bħala tali, il-Programm għandu jkun strument ewlieni għall-bini ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, filwaqt li jappoġġa l-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni strateġika Ewropea fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, bl-aġendi settorjali sottostanti tiegħu, javvanza l-kooperazzjoni fir-rigward tal-politika taż-żgħażagħ skont l-Istrateġija tal-Unjoni għaż-Żgħażagħ 2019-2027 u jiżviluppa d-dimensjoni Ewropea fl-isport.

GĦANIJIET SPEĊIFIĊI

Il-Programm għandu l-għanijiet speċifiċi li ġejjin:

  • li jippromwovi l-mobbiltà għall-apprendiment ta’ individwi u gruppi, kif ukoll il-kooperazzjoni, il-kwalità, l-inklużjoni u l-ekwità, l-eċċellenza, il-kreattività u l-innovazzjoni fil-livell tal-organizzazzjonijiet u l-politiki fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ;
  • li jippromwovi l-mobbiltà għall-apprendiment mhux formali u informali u l-parteċipazzjoni attiva fost iż-żgħażagħ, kif ukoll il-kooperazzjoni, il-kwalità, l-inklużjoni, il-kreattività u l-innovazzjoni fil-livell tal-organizzazzjonijiet u tal-politiki fil-qasam taż-żgħażagħ;
  • li jippromwovi l-mobbiltà għall-apprendiment tal-persunal tal-isport, kif ukoll il-kooperazzjoni, il-kwalità, l-inklużjoni, il-kreattività u l-innovazzjoni fil-livell tal-organizzazzjonijiet tal-isport u tal-politiki dwar l-isport.