Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Az Erasmus+ Program célkitűzései

Általános célkitűzés

A program általános célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén támogassa az emberek tanulmányi előmenetelét, illetve szakmai és személyes fejlődését az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén Európában és Európán kívül, és ezáltal hozzájáruljon a fenntartható növekedéshez, a minőségi munkahelyek megteremtéséhez és a társadalmi kohézióhoz, az innováció előmozdításához, valamint az európai identitás és az aktív polgári szerepvállalás erősítéséhez. Ilyen módon a program kulcsfontosságú eszköz az európai oktatási térség létrehozása, az oktatás és képzés területén folytatott európai stratégiai együttműködés, valamint az ennek alapjául szolgáló szektorális menetrendek végrehajtásának támogatása. Ezenkívül elengedhetetlen a 2019 és 2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós ifjúsági stratégia keretében az ifjúságpolitikai együttműködés előmozdítása, továbbá a sport európai dimenziójának fejlesztése szempontjából.

Egyedi célkitűzések

A program egyedi célkitűzései a következők:

  • az egyéni és csoportos tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a minőség, a befogadás, a méltányosság, a kiválóság, a kreativitás és az innováció ösztönzése az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek/intézmények és szakpolitikák szintjén;
  • a nem formális és informális tanulási célú mobilitás, a fiatalok aktív részvétele, illetve az együttműködés, a minőség, a befogadás, a kreativitás és az innováció ösztönzése az ifjúsági szervezetek/intézmények és szakpolitikák szintjén;
  • a sporttal foglalkozó munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási célú mobilitásának, valamint az együttműködésnek, a minőségnek, a befogadásnak, a kreativitásnak és az innovációnak az ösztönzése a sportszervezetek/-intézmények és szakpolitikák szintjén.