Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Care sunt obiectivele Programului Erasmus+?

Obiectivul general

Obiectivul general al programului este de a sprijini, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active. Programul reprezintă astfel un instrument esențial pentru crearea spațiului european al educației și pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, cu agendele sale sectoriale aferente. De asemenea, programul este esențial pentru promovarea cooperării în domeniul politicii de tineret din cadrul Strategiei UE pentru tineret 2019-2027, precum și pentru dezvoltarea dimensiunii europene în sport.

Obiective specifice

Programul are următoarele obiective specifice:

  • să promoveze mobilitatea persoanelor și a grupurilor în scopul învățării, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea și echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor din domeniul educației și formării;
  • să promoveze mobilitatea în scopul învățării nonformale și informale, participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor din domeniul tineretului;
  • să promoveze mobilitatea personalului din domeniul sportului în scopul învățării, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor sportive și al politicilor din domeniul sportului.