Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kokie yra Programos „Erasmus+“ tikslai?

Bendrasis tikslas

Bendrasis Programos tikslas – mokymosi visą gyvenimą, švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto priemonėmis remti žmonių išsilavinimą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą Europoje ir už jos ribų, taip prisidedant prie tvaraus ekonomikos augimo, kokybiškų darbo vietų kūrimo, socialinės sanglaudos, inovacijų skatinimo ir europinės tapatybės stiprinimo bei aktyvaus pilietiškumo. Todėl Programa yra svarbi Europos švietimo erdvės kūrimo priemonė, remianti Europos strateginio bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje ir susijusių sektorinių darbotvarkių įgyvendinimą. Be to, ji labai padeda toliau vykdyti bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje pagal 2019–2027 m. Sąjungos jaunimo strategiją ir plėtoti europinį sporto aspektą.

Konkretūs tikslai

Konkretūs Programos tikslai yra:

  • skatinti pavienių asmenų ir grupių mobilumą mokymosi tikslais, taip pat bendradarbiavimą, kokybę, įtrauktį ir lygias galimybes, meistriškumą, kūrybiškumą ir novatoriškumą švietimo ir mokymo srities organizacijose ir politikoje;
  • skatinti jaunimo mobilumą neformaliojo ir savaiminio mokymosi tikslais ir aktyvų dalyvavimą, taip pat bendradarbiavimą, kokybę, įtrauktį, kūrybiškumą ir inovacijas jaunimo organizacijose ir jaunimo politikoje;
  • skatinti sporto sektoriaus darbuotojų mobilumą mokymosi tikslais, taip pat bendradarbiavimą, kokybę, įtrauktį, kūrybiškumą ir inovacijas sporto organizacijose ir sporto politikoje.