Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Národní agentury

Evropská unie program Erasmus+ řídí ve spolupráci s národními agenturami. Tím zajišťuje jeho hladké fungování ve všech zemích a dává uchazečům a účastníkům možnost získat informace a tipy přímo v jejich zemi.

Národní agentury sídlí v programových zemích a mají na starost kromě jiného tyto úkoly:

  • poskytovat informace o programu Erasmus+
  • vybírat vhodné projekty, kterým budou přiděleny finanční prostředky
  • monitorovat průběh programu Erasmus+ a provádět jeho hodnocení
  • poskytovat podporu uchazečům i účastníkům programu
  • spolupracovat s ostatními národními agenturami a příslušnými orgány EU
  • propagovat program Erasmus+
  • šířit pozitivní zkušenosti s programem a sdílet osvědčené postupy

In your country

Země, kterou hledáte, v seznamu není?

Pravděpodobně máte sídlo v jedné z partnerských zemí programu. Podívejte se na seznam národních kanceláří Erasmus+.