Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Partnerskap för innovation

Partnerskapen för innovation stöder projekt som syftar till att uppnå systemeffekter på europeisk nivå genom att de har förmåga att använda projektresultaten på europeisk nivå och/eller har förmåga att överföra dem till olika tematiska eller geografiska sammanhang. De inriktas på tematiska områden som är strategiska för Europas tillväxt, konkurrenskraft och sociala sammanhållning. Följande insatser stöds inom denna typ av partnerskap:

  • Innovationsallianser

Dessa insatser förvaltas av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea)