Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2023.

Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Partnerskap för innovation

Partnerskapen för innovation stöder projekt som syftar till att uppnå systemeffekter på europeisk nivå genom att de har förmåga att använda projektresultaten på europeisk nivå och/eller har förmåga att överföra dem till olika tematiska eller geografiska sammanhang. De inriktas på tematiska områden som är strategiska för Europas tillväxt, konkurrenskraft och sociala sammanhållning. Under 2021 kommer följande insats att stödjas inom denna typ av partnerskap:

  • Innovationsallianser

Denna insats förvaltas av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea).