Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Партньорства за иновации

Партньорствата за иновации подкрепят проекти, с които се цели да се постигне системно въздействие на европейско равнище, чрез капацитета си за внедряване на резултатите от проекта в европейски мащаб и/или прехвърлянето им в различни тематични или географски контексти. Те са съсредоточени върху тематични области от стратегическо значение за растежа, конкурентоспособността и социалното сближаване в Европа. Този вид партньорства обхващат следните действия:

  • Алианси за иновации

Тези действия се управляват от Европейската изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA).