Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Партньорства за иновации

Партньорствата за иновации подкрепят проекти, с които се цели да се постигне системно въздействие на европейско равнище, чрез капацитета си за внедряване на резултатите от проекта в европейски мащаб и/или прехвърлянето им в различни тематични или географски контексти. Те са съсредоточени върху тематични области от стратегическо значение за растежа, конкурентоспособността и социалното сближаване в Европа. Този вид партньорства обхващат следните действия:

  • Алианси за иновации
  • Проекти, ориентирани към развитието в бъдещето

Тези действия се управляват от Европейската изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA).