Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Innovatsioonipartnerlused

Innovatsioonipartnerluste meetmega toetatakse projekte, mille eesmärk on saavutada Euroopa tasandil süsteemne mõju seeläbi, et projekti väljundeid saab kasutada üleeuroopaliselt ja/või neid saab üle kanda eri teemavaldkondadesse või geograafilistesse piirkondadesse. Innovatsioonipartnerlustes keskendutakse teemavaldkondadele, mis on strateegilise tähtsusega Euroopa majanduskasvu, konkurentsivõime ja sotsiaalse ühtekuuluvuse seisukohast. 2021. aastal hõlmavad seda liiki partnerlused järgmist meedet:

  • innovatsiooniliidud;

Seda meedet haldab Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA).