Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Innovatsioonipartnerlused

Innovatsioonipartnerluste meetmega toetatakse projekte, mille eesmärk on saavutada Euroopa tasandil süsteemne mõju seeläbi, et projekti väljundeid saab kasutada üleeuroopaliselt ja/või neid saab üle kanda eri teemavaldkondadesse või geograafilistesse piirkondadesse. Innovatsioonipartnerlustes keskendutakse teemavaldkondadele, mis on strateegilise tähtsusega Euroopa majanduskasvu, konkurentsivõime ja sotsiaalse ühtekuuluvuse seisukohast. Sellised partnerlused hõlmavad järgmisi meetmeid:

  • innovatsiooniliidud;

Neid meetmeid haldab Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA).