Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2023. gada vadlīnijas.

Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2023. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Partnerības inovācijai

Partnerības inovācijai atbalsta projektus, kuru mērķis ir sasniegt sistēmisku ietekmi Eiropas līmenī, nodrošinot spēju ieviest projekta iznākumu Eiropas mērogā un/vai spējot to pārcelt citā tematiskā vai ģeogrāfiskā kontekstā. Tās pievērš uzmanību tematiskajām jomām, kuras ir stratēģiski nozīmīgas Eiropas izaugsmei un konkurētspējai, kā arī sociālajai kohēzijai. Šāda veida partnerībās ietilpst šādi pasākumi:

  • apvienības inovācijai,
  • uz nākotni vērsti projekti.

Šos pasākumus pārvalda Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA).