Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2023.

Vendar lahko vodnik za leto 2023 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Partnerstva za inovacije

Partnerstva za inovacije podpirajo projekte, katerih cilj je doseganje sistemskega učinka na evropski ravni s sposobnostjo za uporabo rezultatov projekta na evropski ravni in/ali za prenos rezultatov projekta na različna tematska ali geografska področja. Osredotočajo se na tematska področja, ki so strateškega pomena za rast in konkurenčnost ter socialno kohezijo v Evropi. V letu 2021 je v to vrsto partnerstev zajet naslednji ukrep:

  • koalicije za inovacije.

Ta ukrep upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).