Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Partnerstva za inovacije

Partnerstva za inovacije podpirajo projekte, katerih cilj je doseganje sistemskega učinka na evropski ravni s sposobnostjo za uporabo rezultatov projekta na evropski ravni in/ali za prenos rezultatov projekta na različna tematska ali geografska področja. Osredotočajo se na tematska področja, ki so strateškega pomena za rast in konkurenčnost ter socialno kohezijo v Evropi. V te vrste partnerstev so zajeti naslednji ukrepi:

  • koalicije za inovacije;

Te ukrepe upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA).