Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Partnerstva za inovacije

Partnerstva za inovacije podupiru projekte čiji je cilj ostvarivanje sistemskog učinka na europskoj razini, i to kapacitetom za provedbu rezultata projekta na europskoj razini i/ili za njihovo prenošenje u različite tematske ili geografske okvire. Usmjerena su na tematska područja od strateške važnosti za europski rast i konkurentnost te socijalnu koheziju. Tom je vrstom partnerstva 2021. obuhvaćena sljedeća aktivnost:

  • savezi za inovacije

Tom aktivnošću upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).