Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Sħubijiet għall-innovazzjoni

Sħubijiet għal proġetti ta’ appoġġ għall-innovazzjoni li għandhom l-għan li jiksbu impatt sistemiku fil-livell Ewropew billi jkollhom il-kapaċità li jużaw l-eżiti tal-proġett fuq skala Ewropea u/jew billi jkunu jistgħu jittrasferixxuhom f’kuntesti tematiċi jew ġeografiċi differenti. Huma jiffokaw fuq oqsma tematiċi li huma strateġiċi għat-tkabbir u l-kompetittività tal-Ewropa u l-koeżjoni soċjali. L-azzjonijiet li ġejjin huma inklużi fil-qafas ta’ dan it-tip ta’ sħubijiet:

  • Alleanzi għall-innovazzjoni
  • Proġetti li Jħarsu ’l Quddiem

Dawn l-azzjonijiet huma ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA)