Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Partnerstwa na rzecz innowacji

Partnerstwa na rzecz innowacji wspierają projekty, których celem jest wywarcie wpływu systemowego na poziomie europejskim dzięki zdolności wdrażania efektów projektu na skalę europejską lub dzięki możliwości przenoszenia ich do innych kontekstów tematycznych lub geograficznych. Koncentrują się one na obszarach tematycznych, które mają strategiczne znaczenie dla wzrostu i konkurencyjności Europy oraz spójności społecznej. Tego typu partnerstwa obejmują następujące akcje:

  • Sojusze na rzecz innowacji
  • Projekty przyszłościowe

Akcjami tymi zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA).