Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

This webpage does not reflect yet the content of the Erasmus+ Programme Guide 2023.

However, you can download the full guide for 2023 in your chosen language in PDF via “Download” on the righthand side of this page.

Comhpháirtíochtaí um nuálaíocht

Tacaíonn comhpháirtíochtaí um nuálaíocht le tionscadail arb é is aidhm dóibh tionchar sistéamach a bhaint amach ar leibhéal Eorpach tríd an inniúlacht a bheith acu feidhm a bhaint as torthaí an tionscadail ar scála Eorpach agus/nó a bheith ábalta iad a aistriú go comhthéacsanna éagsúla téamacha nó geografacha. Dírítear iontu ar réimsí téamacha atá straitéiseach d’fhás na hEorpa agus don iomaíochas agus don chomhtháthú sóisialta. Cuimsítear na gníomhaíochtaí seo a leanas faoin gcineál comhpháirtíochtaí seo:

  • Comhaontais ar son na nuálaíochta
  • Tionscadail Réamhbhreathnaitheacha

Bainistítear na gníomhaíochtaí tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA)