Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Comhpháirtíochtaí um nuálaíocht

Tacaíonn comhpháirtíochtaí um nuálaíocht le tionscadail arb é is aidhm dóibh tionchar sistéamach a bhaint amach ar leibhéal Eorpach tríd an inniúlacht a bheith acu feidhm a bhaint as torthaí an tionscadail ar scála Eorpach agus/nó a bheith ábalta iad a aistriú go comhthéacsanna éagsúla téamacha nó geografacha. Dírítear iontu ar réimsí téamacha atá straitéiseach d’fhás na hEorpa agus don iomaíochas agus don chomhtháthú sóisialta. Cuimsítear na gníomhaíochtaí seo a leanas faoin gcineál comhpháirtíochtaí seo:

  • Comhaontais ar son na nuálaíochta

Bainistítear na gníomhaíochtaí tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA).