Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Partnerství pro inovace

Partnerství pro projekty na podporu inovací, jejichž cílem je dosáhnout systémového dopadu na evropské úrovni na základě kapacity pro využití výsledků projektů v evropském měřítku a/nebo schopnosti přenést tyto výsledky do různých tematických nebo geografických souvislostí. Zaměřují se na tematické oblasti, které mají pro růst a konkurenceschopnost Evropy a sociální soudržnost strategický význam. V rámci tohoto druhu partnerství je v roce 2021 obsažena tato akce:

  • Aliance pro inovace

Tuto akci řídí Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA).