Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Partnerství pro inovace

Partnerství pro projekty na podporu inovací, jejichž cílem je dosáhnout systémového dopadu na evropské úrovni na základě kapacity pro využití výsledků projektů v evropském měřítku a/nebo schopnosti přenést tyto výsledky do různých tematických nebo geografických souvislostí. Zaměřují se na tematické oblasti, které mají pro růst a konkurenceschopnost Evropy a sociální soudržnost strategický význam. V rámci tohoto druhu partnerství jsou obsaženy tyto akce:

  • Aliance pro inovace
  • Výhledové projekty

Tyto akce řídí Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA).