Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Partnerstvá pre inovácie

V rámci partnerstiev pre inovácie sa podporujú projekty zamerané na dosahovanie systémového vplyvu na európskej úrovni prostredníctvom kapacity na dosahovanie výstupov projektov na európskej úrovni a schopnosti prenosu týchto výstupov do rôznych tematických alebo geografických kontextov. Zameriavajú sa na tematické oblasti strategického významu pre rast, konkurencieschopnosť a sociálnu súdržnosť Európy. Tento typ partnerstiev zahŕňa tieto akcie:

  • aliancie pre inovácie.

Tieto akcie riadi Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).