Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Innovaatiokumppanuudet

Innovaatiokumppanuuksilla tuetaan hankkeita, joilla pyritään saamaan aikaan järjestelmävaikutuksia Euroopan tasolla ja joilla on valmiudet ottaa hankkeen tuotokset käyttöön Euroopan laajuisesti ja/tai siirtää ne erilaisiin temaattisiin tai maantieteellisiin toimintaympäristöihin. Niissä keskitytään Euroopan kasvun ja kilpailukyvyn ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta strategisiin aihealueisiin. Tällaisiin kumppanuuksiin kuuluvat seuraavat toiminnot:

  • innovaatioyhteenliittymät

Näitä toimintoja hallinnoi Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA).