Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Yrkesutbildning – studenter och personal

Vilka möjligheter finns?

Genom Erasmus+ kan organisationer skicka ut och ta emot yrkeselever som vill studera eller praktisera utomlands. Personal kan också åka utomlands för att undervisa eller fortbilda sig.

Hur går det till?

Din organisation kan söka antingen som en enskild organisation eller som en del av ett nationellt konsortium, dvs. en grupp av organisationer som leds av en samordnande organisation.

Följande typer av organisationer finns:

  • Sökande organisation – ansvarar för att ansöka om och driva projektet, men kan också fungera som sändande organisation.
  • Sändande organisation – väljer ut studenter och personal som ska åka utomlands och sköter bidragsutbetalningarna.
  • Mottagande organisation – tar emot studenter och personal från utlandet och erbjuder studie- eller praktikprogram.
  • Förmedlande organisation – ingår i ett utbyteskonsortium och kan stödja konsortiets verksamhet.

De kan vara offentliga eller privata organisationer i ett programland.

Organisationer som söker som ett konsortium måste ligga i samma programland, och alla måste anges i ansökan. Ett konsortium ska bestå av minst tre organisationer.

Vad mer behöver jag veta?

Organisationer kan ge lärlingar och yrkeselever möjlighet att studera och praktisera utomlands, antingen på en arbetsplats eller på en skola.

Personal kan också åka utomlands för att undervisa eller fortbilda sig vid ett företag eller en organisation.

De organisationer som vill skicka ut eller ta emot studenter och personal måste på förhand enas om vad utbytet ska omfatta och ange

  • målen för utbytet
  • hur utbytet formellt ska erkännas (t.ex. genom det ECTS-poäng)
  • de olika parternas rättigheter och skyldigheter.

Detta gör man i ett studie- eller praktikavtal för elever, och i ett fortbildnings- eller undervisningsavtal för personal.

Studenter och personal som åker på Erasmusutbyten i minst en månad kan få hjälp att bedöma sina språkkunskaper och gå språkkurser på nätet.

Hur söker jag?

Du skickar ansökan till programkontoret i det land där din organisation eller konsortiet ligger.

En organisation eller ett konsortium får bara söka en gång per urvalsomgång, men organisationer kan delta i flera konsortier som ansöker samtidigt.

Mer information

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta. Del B beskriver vem som kan söka och reglerna för att få bidrag.

Du kan också vända dig till de nationella programkontoren eller partnerländernas Erasmuskontor (om de finns).

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for VET providers, available for download in all languages from the EU Publications Office.