Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studující v rámci odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanci v této oblasti

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí organizacím příležitost vyslat studenty programů odborného vzdělávání a přípravy na školicí pobyty do zahraničí nebo vyslat zaměstnance, aby v zahraničí kurzy odborné přípravy poskytli nebo se jich zúčastnili.

Jak to funguje?

Organizace, které mají zájem o účast, mohou podat žádost jako jednotlivé vysokoškolské instituce nebo jako součást „národního konsorcia v oblasti mobility“, tzn. skupiny organizací řízené jednou koordinující organizací.

Tyto organizace se dělí na čtyři hlavní kategorie:

  • žadatelské organizace – odpovídají za podání žádosti k projektu a za jeho řízení (mohou však vystupovat i jako vysílající organizace)
  • vysílající organizace – provádějí výběr studentů odborného vzdělávání a přípravy, kteří vyjedou do zahraničí, a spravují platby grantů
  • přijímající organizace – odpovídají za přijímání zahraničních studentů odborného vzdělávání a přípravy a pracovníků působících v této oblasti a poskytují studijní programy nebo odborné stáže
  • zprostředkovatelské organizace – jsou partnerem v konsorciu, takže mohou působit jako prostředníci a podporovat a usnadňovat jeho práci

Účastnit se mohou veřejné nebo soukromé organizace se sídlem v programové zemi, přičemž žádost o grant mohou podat buď samostatně, anebo jako součást národního konsorcia v oblasti mobility.

Organizace žádající jako konsorcium musejí mít všechny sídlo v téže programové zemi a účast všech z nich musí být jasně určena již ve fázi podání žádosti. Konsorcium se musí skládat nejméně ze tří organizací.

Co byste ještě měli vědět

Organizace mohou dát učňům a studentům příležitost ke studiu v zahraničí, ať už na pracovišti, či ve školském zařízení pro odborné vzdělávání a přípravu .

Podobně lze vyslat zaměstnance do podniku nebo organizace, kde budou vyučovat, poskytnou kurz odborné přípravy nebo se jej zúčastní.

Organizace, které mají v úmyslu vysílat nebo přijímat studenty nebo zaměstnance, se musejí dohodnout předem, jaké aktivity mají proběhnout. Musí být při tom stanoveny:

Tyto náležitosti jsou zakotveny ve studijní smlouvě (týká se studentů) a v dohodě o mobilitě (v případě zaměstnanců).

Studenti nebo zaměstnanci, kteří v rámci programu Erasmus+ do zahraničí vyjíždějí na dobu delší než jeden měsíc, mají nárok na jazykovou podporu.

Jak podat žádost?

Postup podávání žádosti řídí národní agentura té země, kde má sídlo žadatelská organizace nebo konsorcium.

Organizace nebo konsorcium mohou v rámci jednoho kola výběru podat žádost pouze jednou, organizace však mohou být součástí několika různých konsorcií, která všechna podávají žádost současně.

Další informace:

Hlavním zdrojem informací o těchto nabízených příležitostech je příručka k programu Erasmus+, jejíž část B uvádí podrobné informace o kritériích pro udělení grantů, kritériích způsobilosti a finančních pravidlech.

Informace vám rovněž poskytnou národní agentury, případně národní kanceláře (v partnerských zemích).

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for VET providers, available for download in all languages from the EU Publications Office.