Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden lähettää ammatilliseen koulutukseen osallistuvia opiskelijoita ja henkilöstöä opinto- tai kouluttautumisjaksoille. Henkilöstöön kuuluvat voivat myös itse antaa opetusta.

Osallistuvat organisaatiot

Organisaatiot, jotka haluavat hyödyntää näitä mahdollisuuksia, voivat osallistua hakumenettelyyn joko yksittäisinä ammatillisen koulutuksen organisaatioina tai osana kansallista liikkuvuuskonsortiota, joka on jonkin koordinoivan organisaation hallinnoima osallistujaorganisaatioiden yhteenliittymä.

Osallistujaorganisaatiot jakautuvat neljään pääryhmään:

  • Hakijaorganisaatiot tekevät hakemuksen ja vastaavat hankkeen koordinoinnista, mutta voivat toimia myös lähettävänä organisaationa
  • Lähettävät organisaatiot vastaavat ulkomaille lähetettävien opiskelijoiden ja henkilöstön valinnasta sekä tukien maksusta
  • Vastaanottavat organisaatiot vastaavat ulkomailta saapuvien opiskelijoiden ja henkilöstön vastaanottamisesta ja koulutus- tai harjoitteluohjelmien tarjoamisesta
  • Välittävät organisaatiot toimivat kumppanina kansallisessa liikkuvuuskonsortiossa ja voivat osallistua konsortion toiminnan tukemiseen ja edistämiseen.

Osallistujaorganisaatioita voivat olla ohjelmamaan julkiset tai yksityiset organisaatiot, jotka osallistuvat hakumenettelyyn joko yksittäisinä organisaatioina tai osana kansallista liikkuvuuskonsortiota.

Jos hakija on kansallinen liikkuvuuskonsortio, kaikkien konsortion jäsenten on oltava samasta ohjelmamaasta ja ne on nimettävä silloin, kun tukea haetaan. Konsortioon on kuuluttava vähintään kolme organisaatiota.

Muuta huomioon otettavaa

Osallistujaorganisaatiot voivat tarjota mahdollisuuksia ulkomailla opiskeluun ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille ja oppisopimusopiskelijoille joko työpaikalla tai oppilaitoksessa.

Henkilöstöä voidaan puolestaan lähettää yritykseen tai organisaatioon opettamaan, kouluttamaan tai kouluttautumaan.

Opiskelijoita ja henkilöstöä lähettävän ja vastaanottavan organisaation on ennen liikkuvuusjakson alkua sovittava suoritettavista toiminnoista. Sopimuksissa määritellään

Nämä tavoitteet ja määräykset kirjataan joko opintosopimukseen (opiskelijat) tai liikkuvuussopimukseen (henkilöstö).

Ammatillisten oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat, jotka osallistuvat vähintään kuukauden kestävään Erasmus+ -toimintoon ulkomailla, voivat saada kielivalmennustukea.

Hakumenettely

Hakuprosessia hallinnoi hakijaorganisaation tai -konsortion maan kansallinen toimisto.

Organisaatio tai konsortio voi jättää kullakin valintakierroksella vain yhden hakemuksen. Organisaatio voi kuitenkin kuulua useaan konsortioon, jotka jättävät hakemuksensa samaan aikaan.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa: oppaan B-osassa kerrotaan yksityiskohtaisesti myöntämisperusteista, kelpoisuusperusteista ja rahoitussäännöistä.

Tietoa saa myös kansallisista toimistoista ja joissakin kumppanimaissa toimivista kansallisista yhteyspisteistä.