Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Osebje in dijaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Možnosti

Program Erasmus+ omogoča organizacijam za poklicno izobraževanje in usposabljanje, da v tujino pošljejo svoje zaposlene na poučevanje in usposabljanje oziroma da na usposabljanje in poučevanje sprejmejo osebje tujih organizacij.

Sodelovanje

Organizacije, ki organizirajo mobilnost, se lahko prijavijo kot posamezna ustanova za poklicno izobraževanje ali kot del nacionalnega konzorcija za mobilnost, tj. skupine ustanov, ki jo vodi ustanova koordinatorka.

Sodelujoče organizacije so lahko:

  • organizacija prijaviteljica: pristojna za prijavo in vodenje projekta, hkrati je lahko tudi organizacija pošiljateljica
  • organizacija pošiljateljica: med svojimi zaposlenimi izbere kandidate za izmenjavo, izplačuje dotacije
  • organizacija gostiteljica: pristojna za sprejem osebja iz tujine in pripravo programa študija oz. delovne prakse
  • organizacija posrednica: članica konzorcija za mobilnost, ki pomaga konzorciju pri delu

V programu lahko sodelujejo javne ali zasebne organizacije, ki imajo sedež v državi programa Erasmus+, in se prijavijo kot posamezna ustanova ali kot del nacionalnega konzorcija za mobilnost.

Vse organizacije članice konzorcija morajo imeti sedež v isti državi programa Erasmus+ in biti navedene v prijavi. Konzorcij morajo sestavljati najmanj tri organizacije.

Dodatne informacije

Organizacije lahko omogočijo vajencem in dijakom izobraževanje oz. usposabljanje v tujini, in sicer bodisi delovno prakso v podjetju ali v ustanovi za poklicno izobraževanje.

Tudi zaposleni imajo možnost izobraževanja, usposabljanja in poučevanja v tujini.

Organizacije, ki nameravajo poslati oz. sprejeti dijake in zaposlene, se morajo naprej dogovoriti o izvajanju dejavnosti in opredeliti:

V ta namen dijaki podpišejo učni sporazum, zaposleni pa sporazum o mobilnosti.

Dijaki in osebje, ki so v okviru dejavnosti programa Erasmus+ v tujini več kot mesec dni, so upravičeni do jezikovne podpore.

Prijava

Postopek prijave vodi nacionalna agencija v državi, v kateri ima sedež organizacija prijaviteljica oziroma konzorcij.

Organizacija oziroma konzorcij se lahko prijavi samo enkrat v posameznem krogu izbirnega postopka, lahko pa sodeluje v več različnih konzorcijih.

Več informacij

Natančnejše informacije vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+: vse o pogojih, upravičenosti in pravilih financiranja v delu B.

Obrnete se lahko tudi na nacionalno agencijo oz. nacionalni urad (v partnerskih državah).

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for VET providers, available for download in all languages from the EU Publications Office.