Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Szakképzésben részesülő diákok és szakképző intézményekben dolgozó szakemberek mobilitása

Milyen lehetőségekről van szó?

Az Erasmus+ program révén a szervezetek szakképzésben részesülő diákokat küldhetnek ki külföldre abból a célból, hogy az érintettek ott képzésben vegyenek részt. A program jóvoltából arra is lehetőség nyílik, hogy a szakképző intézményekben dolgozó szakemberek képzési tevékenységet végezzenek, illetve képzésben részesüljenek külföldön.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Azok a szervezetek, amelyek részt kívánnak venni ezekben a lehetőségekben, vagy önállóan, szakképző intézményi minőségükben, vagy pedig ún. nemzeti mobilitási konzorcium tagjaként pályázhatnak. A nemzeti mobilitási konzorciumot több szervezet alkotja, amelyeket egyetlen szervezet koordinál.

A lehetőségekkel élni kívánó szervezetek az alábbi négy fő kategória valamelyikébe tartoznak:

  • Pályázó szervezetek: feladatuk a projekt megpályázása és irányítása, de küldő szervezetként is eljárhatnak
  • Küldő szervezetek: feladatuk azoknak a szakképzésben tanuló diákoknak / dolgozó szakembereknek a kiválasztása, akiket külföldre kívánnak küldeni, továbbá a támogatások kifizetésének kezelése
  • Fogadó szervezetek: feladatuk azoknak a szakképzésben tanuló diákoknak / dolgozó szakembereknek a fogadása, akik külföldről érkeznek, továbbá a nekik szóló tanulmányi/szakmai gyakorlati program megszervezése
  • Közvetítő szervezetek: mobilitási konzorcium tagjaként részt vehetnek a konzorcium munkájának támogatásában és megkönnyítésében

A részt vevő szervezetek programországban működő állami vagy magánszervezetek lehetnek, melyek vagy önállóan, vagy nemzeti mobilitási konzorcium tagjaként pályázhatnak.

A konzorcium tagjaként pályázó szervezetek mindegyikének ugyanabban a programországban kell működnie, és mindegyiküket fel kell tüntetni a pályázatban. A konzorciumoknak legalább három szervezetből kell állniuk.

Mit érdemes még tudni?

A szervezetek lehetővé tehetik, hogy tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesülő tanulók és diákok szakmai gyakorlaton vegyenek részt külföldön – vagy munkahelyen, vagy szakképző iskolában.

Ezen túlmenően szakképzésben dolgozó szakemberek is lehetőséget kaphatnak arra, hogy külföldi vállalkozásnál vagy szervezetnél oktatási vagy képzési tevékenységet végezzenek, illetve képzésben részesüljenek.

A küldő és a fogadó szervezeteknek előzetesen meg kell állapodniuk a mobilitás során elvégzendő tevékenységekről, és meg kell határozniuk:

Ezeket a diákok esetében a tanulmányi megállapodás, a szakemberek esetében pedig a mobilitási megállapodás rögzíti.

Azok a diákok és szakemberek, akik az Erasmus+ program keretében egy hónapnál hosszabb időt töltenek külföldön, jogosultak arra, hogy nyelvi támogatásban részesüljenek.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázati eljárást annak az országnak a nemzeti irodája folytatja le, ahol a pályázó szervezet vagy konzorcium székhelye található.

Egy adott szervezet vagy konzorcium egy pályázati körben csak egyszer pályázhat, de ugyanaz a szervezet több olyan konzorciumnak is tagja lehet, mely egy időben pályázik.

További információk:

Ezekről a lehetőségekről mindenekelőtt a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) találhatók információk; a B. részben olvasható részletes tájékoztatás a pályázati és az odaítélési (a formai és a tartalmi) követelményekről, valamint a finanszírozási szabályokról.

A programországok nemzeti irodái vagy (adott esetben) a partnerországok nemzeti központjai további információkkal tudnak szolgálni.

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for VET providers, available for download in all languages from the EU Publications Office.