Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ansatte og elever på erhvervsuddannelser

Hvad er der mulighed for?

Erasmus+ giver organisationer mulighed for at sende elever på erhvervsuddannelser til udlandet for at blive undervist eller komme i praktik og sende ansatte af sted for at undervise eller modtage undervisning.

Hvordan fungerer det?

Organisationer, som ønsker at deltage, kan ansøge enten som individuel erhvervsuddannelsesinstitution eller som en del af et "nationalt mobilitetskonsortium" – en gruppe af organisationer, som er forvaltet af en enkelt koordinerende organisation.

Organisationerne kan inddeles i fire hovedkategorier:

  • Ansøgerorganisationer – med ansvar for at ansøge om og forvalte projektet. Kan også fungere som hjemorganisation
  • Hjemorganisationer – med ansvar for at udvælge de elever/ansatte på erhvervsuddannelsesinstitutionerne, som sendes til udlandet, og for forvaltning af udbetalingen af tilskud
  • Værtsorganisationer – med ansvar for at modtage elever/ansatte fra erhvervsuddannelsesinstitutioner fra udlandet og tilbyde studie-/praktikforløb
  • Formidlende organisationer – som er partnere i et mobilitetskonsortium, og som støtter og letter konsortiets arbejde.

De deltagende organisationer kan være offentlige eller private organisationer etableret i et programland, og de kan ansøge enten alene eller som en del af et nationalt mobilitetskonsortium.

Organisationer, som søger som en del af et konsortium, skal alle være etableret i det samme programland, og alle organisationer skal angives i ansøgningsfasen. Konsortier skal består af mindst tre organisationer.

Hvad mere skal du vide?

Organisationer kan give både elever og lærlinge mulighed for at lære i udlandet enten på en arbejdsplads eller på en erhvervsuddannelsesinstitution .

Ligeledes kan ansatte udsendes til en virksomhed eller en organisation for at undervise eller modtage undervisning.

Organisationer, som ønsker at udsende eller modtage elever eller ansatte, skal på forhånd blive enige om, hvilke aktiviteter der skal udbydes, og fastslå

Det gøres for elever gennem uddannelsesaftalen og for ansatte gennem mobilitetsaftalen.

Elever eller ansatte, som tilbringer mere end en måned i udlandet under Erasmus+, har ret til sproglig støtte.

Hvordan søger du?

Ansøgningsproceduren forvaltes af det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen eller konsortiet er etableret.

En organisation eller et konsortium kan kun søge én gang pr. udvælgelsesrunde, men organisationer kan være medlem af flere forskellige konsortier, som alle søger på samme tid.

Læs også

Programguiden for Erasmus+ er den primære kilde til information om disse udlandsophold. I del B kan du læse nærmere om udvælgelseskriterier, kriterier for tilskudsberettigelse og finansieringsregler.

De nationale agenturer eller, for partnerlandes vedkommende, de nationale kontorer (hvis de findes) kan give dig nærmere oplysninger.

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for VET providers, available for download in all languages from the EU Publications Office.