Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Cursanți, elevi și personal din instituțiile de educație și formare profesională

Ce posibilități se oferă

Erasmus+ le oferă organizațiilor posibilitatea de a trimite cursanți din instituțiile de educație și formare profesională (EFP) la cursuri în străinătate și de a trimite sau primi personal din astfel de instituții în misiuni de formare sau de predare.

Cum funcționează

Organizațiile interesate trebuie să depună o cerere de finanțare fie ca organizație EFP individuală, fie ca parte a unui consorțiu național de mobilitate (grup de organizații gestionat de o singură organizație coordonatoare).

Organizațiile se încadrează în una din următoarele patru categorii principale:

  • Organizație solicitantă - depune cererea de finanțare și gestionează proiectul, dar poate acționa și ca organizație de trimitere
  • Organizație de trimitere - selectează cursanții/personalul EFP și gestionează plata granturilor
  • Organizație gazdă - primește cursanți/personal EFP din străinătate și oferă un program de studiu/formare/stagii
  • Organizație intermediară - partener din consorțiu care poate sprijini sau facilita activitățile consorțiului.

Organizațiile care doresc să participe trebuie să fie organizații publice sau private stabilite într-o țară participantă la program. Ele pot depune o cerere de finanțare fie individual, fie ca parte dintr-un consorțiu național de mobilitate.

Organizațiile care depun cererea în numele unui consorțiu trebuie să aibă sediul în aceeași țară participantă la program și să se fi identificat înainte de depunerea cererii de finanțare. Consorțiile trebuie să fie formate din cel puțin trei organizații.

Detalii practice

Organizațiile pot ajuta ucenicii sau cursanții să studieze în străinătate, fie la un loc de muncă, fie într-o instituție EFP (școală profesională).

Personalul EFP poate fi trimis într-o întreprindere sau organizație pentru a preda/a forma ori pentru a fi format.

Organizațiile care intenționează să trimită/primească cursanți/personal trebuie să convină din timp asupra activităților care vor avea loc, stabilind clar:

Aceste aspecte sunt incluse în contractul de studii (în cazul cursanților) și respectiv în acordul de mobilitate (în cazul personalului).

Cursanții sau personalul care urmează să petreacă peste o lună în străinătate în cadrul unui proiect Erasmus+ pot beneficia de sprijin lingvistic.

Depunerea cererii

Procedura de solicitare a finanțării este gestionată de agenția națională din țara în care își are sediul organizația sau consorțiul solicitant.

Fiecare organizație sau consorțiu poate depune o singură cerere pe fiecare rundă de selecții. Totuși, o organizație poate fi membru al mai multor consorții solicitante în același timp.

Detalii

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații pentru această categorie de oportunități. Consultați partea B pentru detalii despre criteriile de acordare, criteriile de eligibilitate și regulile de finanțare.

De asemenea, vă puteți adresa agențiilor naționale sau, în cazul țărilor partenere, birourilor naționale (dacă acestea există).

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for VET providers, available for download in all languages from the EU Publications Office.