Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Skolpersonal

Vilka möjligheter finns?

Erasmus + ger skolor möjlighet att skicka ut eller ta emot personal för läraruppdrag eller fortbildning.

Hur går det till?

Din organisation kan söka antingen som en enskild organisation eller som en del av ett nationellt konsortium, dvs. en grupp av organisationer som leds av en samordnande organisation.

Följande typer av organisationer finns:

  • Sökande organisation – ansvarar för att ansöka om och driva projektet. Det kan vara en enskild skola (som också fungerar som sändande organisation) eller en konsortiesamordnare som ansöker för en grupp skolor.
  • Sändande organisation – väljer ut personal som ska åka utomlands och sköter bidragsutbetalningarna.
  • Mottagande organisation – tar emot personal från utlandet.

Nationella konsortier ska bestå av minst tre organisationer från samma programland som alla måste anges i ansökan. Konsortiets ledare kan vara en lokal eller regional skolmyndighet eller någon annan typ av skolsamordningsorgan. Skolor som deltar i ett konsortium måste ha en organisatorisk anknytning till samordnaren.

Utbytet måste ingå i skolans europeiska utvecklingsplan och ska tillgodose kartlagda fortbildningsbehov. Den sökande skolan ska ha lämpliga rutiner för urval, förberedelse och uppföljning och se till att deltagarnas erfarenheter erkänns formellt och sprids till andra på skolan.

Hur söker jag?

Du skickar ansökan till programkontoret i det land där din organisation eller konsortiet ligger. En organisation eller ett konsortium får bara lämna in en ansökan per urvalsomgång. En organisation får dock ingå i eller samordna flera olika nationella konsortier.

Mer information

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta. Del B beskriver vem som kan söka och reglerna för att få bidrag.

Du kan också vända dig till de nationella programkontoren eller partnerländernas Erasmuskontor (om de finns).

eTwinning är Europas största skolnätverk, där lärare kan diskutera, samarbeta, utveckla projekt och utbyta erfarenheter med varandra.

School Education Gateway är en plattform för lärare, skolor, experter och andra som vill läsa om nyheter, trender, initiativ och aktiviteter som gäller skolan eller diskutera och samarbeta med kollegor.

För skolledare

I vår handledning för skolledare kan du läsa om vad programmet kan göra för din skola.

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Erasmus+, what's in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for schools, available for download in all languages from the EU Publications Office.

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Stängd

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.