Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Persunal tal-edukazzjoni skolastika

X'inhi l-opportunità?

Erasmus+ joffri l-opportunità li tibgħat jew tirċievi persunal skolastiku għal finijiet ta' tagħlim jew ta' żvilupp professjonali.

Kif jaħdem?

L-organizzazzjonijiet li jixtiequ jipparteċipaw f'dawn l-opportunitajiet jistgħu jew japplikaw bħala organizzazzjoni individwali jew bħala parti minn "konsorzju ta' mobilità nazzjonali”; grupp ta' organizzazzjonijiet immaniġġjati minn organizzazzjoni koordinatriċi waħda.

Dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jagħmlu parti minn waħda minn tliet kategoriji prinċipali:

  • Organizzazzjonijiet Applikanti - responsabbli mill-applikazzjoni u l-immaniġġjar tal-proġett. L-organizzazzjoni applikanti tista' tkun skola waħda (li f'dan il-każ tkun ukoll l-organizzazzjoni li qed tibgħat) jew konsorzju koordinatur li qed japplika f'isem grupp ta' skejjel,
  • Organizzazzjonijiet li qed Jibagħtu - skola bir-responsabbiltà li tagħżel lill-persunal biex tibagħtu barra l-pajjiż u li timmaniġġja l-pagamenti tal-għotja,
  • Organizzazzjonijiet li qed Jirċievu - responsabbli biex jirċievu lill-persunal minn barra l-pajjiż.

Il-konsorzji ta' mobilità nazzjonali jridu jikkonsistu minn tal-inqas tliet organizzazzjonijiet mill-istess Pajjiż tal-programm, li kollha jridu jkunu identifikati fl-istadju ta' applikazzjoni. Il-mexxej tal-konsorzju jista' jkun awtorità skolastika lokali jew reġjonali jew kwalunkwe tip ta' korp skolastiku ta' koordinazzjoni ieħor. L-iskejjel li jipparteċipaw f'konsorzju jrid ikollhom rabta organizzattiva mal-konsorzju koordinatur.

Il-mobilità tal-persunal skolastiku trid isseħħ fi ħdan il-Pjan tal-Iżvilupp Ewropew tal-organizzazzjoni li qed tibgħat, u trid tirreaġixxi għal ħtiġijiet ta' żvilupp tal-persunal identifikati b'mod ċar. L-applikant irid jiżgura li hemm fis-seħħ miżuri xierqa ta' selezzjoni, preparazzjoni u segwitu, li l-eżiti tat-tagħlim tal-persunal parteċipanti huma rikonoxxuti b'mod xieraq, u li l-eżiti tat-tagħlim jinqasmu fi ħdan l-organizzazzjoni u jintużaw b'mod wiesa’.

Kif tapplika?

Il-proċess ta' applikazzjoni hu mmaniġġjat mill-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn hi bbażata l-organizzazzjoni jew il-konsorzju applikanti. Organizzazzjoni jew konsorzju jista’ japplika biss darba kull rawnd ta’ għażla. Madankollu, organizzazzjoni tista’ tkun parti minn jew tikkoordina diversi konsorzji tal-mobilità nazzjonali differenti.

Kun af aktar

Il-Gwida tal-Programm Erasmus+ hi s-sors ewlieni ta' informazzjoni għal dawn l-opportunitajiet; fil-Parti B hemm informazzjoni dettaljata dwar il-kriterji tal-għoti, il-kriterji ta' eliġibilità u r-regoli ta' finanzjament.

L-Aġenziji Nazzjonali jew, għal Pajjiżi Sħab, l-Uffiċċji Nazzjonali (fejn disponibbli) jistgħu jipprovdu aktar informazzjoni.

eTwinning hi komunità għall-iskejjel, fejn individwi li jaħdmu fi skola fl-Ewropa jistgħu jikkomunikaw, jikkollaboraw, jiżviluppaw proġetti, jaqsmu l-esperjenza, u jkunu parti mill-akbar komunità ta' tagħlim fl-Ewropa.

Il-pjattaforma School Education Gateway hi pjattaforma għall-għalliema, l-iskejjel, l-esperti u oħrajn biex isibu informazzjoni dwar aħbarijiet, xejriet, politiki, inizjattivi, u attivitajiet fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika, kif ukoll biex jikkontribwixxu billi jiddiskutu u jimpenjaw ruħhom fi kwistjonijiet importanti ma' pari.

Gwida għall-Kapijiet tal-Iskola

Ġiet ippubblikata gwida għall-kapijiet tal-iskola li jixtiequ jsiru jafu kif il-programm jista' jkun ta' benefiċċju għall-iskola tagħhom.

 

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Closed

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.