Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

Možnosti

Program Erasmus+ omogoča šolskim ustanovam, da pošljejo oziroma sprejmejo šolsko osebje na poučevanje in izpopolnjevanje.

Postopek

Organizacije, ki organizirajo mobilnost, se lahko prijavijo kot posamezna ustanova ali kot del nacionalnega konzorcija za mobilnost, tj. skupine ustanov, ki jo vodi ustanova koordinatorka.

Sodelujoče organizacije so lahko:

  • organizacija prijaviteljica: pristojna za prijavo in vodenje projekta; lahko je ena sama šola (ki je tudi organizacija pošiljateljica) ali koordinatorka konzorcija, ki vloži prijavo za skupino šol
  • organizacija pošiljateljica: med svojimi zaposlenimi izbere kandidate za izmenjavo, izplačuje nepovratna sredstva
  • organizacija gostiteljica: na usposabljanje/poučevanje sprejme zaposlene s tuje organizacije

V nacionalnem konzorciju za mobilnost morajo biti najmanj tri organizacije iz iste države programa Erasmus+, vse je treba navesti pri prijavi. Vodja konzorcija je lokalni ali regionalni šolski organ ali drug organ za koordinacijo šol. Šole, ki sestavljajo konzorcij, morajo biti organizacijsko povezane s koordinatorjem konzorcija.

Projekt mobilnosti mora biti pripravljen v okviru evropskega razvojnega načrta šole pošiljateljice in ustrezati jasno navedenim razvojnim potrebam zaposlenih. Prijaviteljica mora poskrbeti za ustrezne izbirne, pripravljalne in spremljevalne postopke, za ustrezno priznavanje učnih rezultatov udeležencev ter za splošno poznavanje in uporabo učnih rezultatov v organizaciji.

Prijava

Postopek prijave vodi nacionalna agencija v državi, v kateri ima sedež organizacija prijaviteljica oziroma konzorcij. Organizacija oziroma konzorcij se lahko prijavi samo enkrat v posameznem krogu izbirnega postopka. Toda organizacija je lahko članica ali koordinatorka več različnih nacionalnih konzorcijev za mobilnost.

Več informacij

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ vsebuje natančne informacije o pogojih, upravičenosti in pravilih financiranja (del B).

Obrnete se lahko tudi na nacionalno agencijo oz. nacionalni urad (v partnerskih državah).

Na spletni platformi za šole v Evropi eTwinning lahko zaposleni v šolstvu medsebojno komunicirajo, sodelujejo, pripravljajo projekte, izmenjujejo izkušnje – gre za največjo pedagoško skupnost v Evropi.

Platforma School Education Gateway ponuja učiteljem, šolam, strokovnjakom in drugim v šolstvu informacije o novostih, dogajanju, politikah, pobudah in dejavnostih v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju ter jim omogoča medsebojno sodelovanje in razprave o pomembnih vprašanjih.

Vodnik za ravnatelje

Vodnik za ravnatelje, ki želijo vedeti, kako program uporabiti za svojo šolo.

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Zaprto

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.