Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Skolu pedagogi

Kādas ir piedāvātās iespējas?

“Erasmus+” piedāvā organizācijām iespēju nosūtīt vai uzņemt skolu pedagogus pasniegšanas vai profesionālās attīstības nolūkā.

Kā tas darbojas?

Organizācijas, kuras vēlas izmantot šīs iespējas, var pieteikties kā atsevišķas organizācijas vai kā dalībnieces “valsts mobilitātes konsorcijā”, t.i., organizāciju grupā, ko vada viena koordinējošā organizācija.

Šīs organizācijas atbilst vismaz vienai no šādām trijām kategorijām:

  • pieteikuma iesniedzējas organizācijas: iesniedz pieteikumu un vada projektu. Pieteikuma iesniedzēja organizācija var būt atsevišķa skola (tādā gadījumā tā ir arī nosūtošā organizācija) vai konsorcija koordinators, kas iesniedz pieteikumu skolu grupas vārdā;
  • nosūtošās organizācijas: skolas, kuras atlasa darbiniekus nosūtīšanai uz ārzemēm un pārvalda subsīdiju maksājumus;
  • uzņemošās organizācijas: uzņem darbiniekus no citām valstīm.

Valstu mobilitātes konsorciju sastāvā ir jābūt vismaz trijām organizācijām no vienas un tās pašas programmas valsts, un tām visām ir jābūt identificētām pieteikumā. Konsorcija vadītājs var būt vietēja vai reģionāla skolu iestāde vai cita veida izglītību koordinējoša struktūra. Skolām, kuras piedalās konsorcijā, ir jābūt organizatoriski saistītām ar konsorcija koordinatoru.

Skolu pedagoģiskā personāla mobilitātes projektam jābūt iekļautam nosūtošās organizācijas Eiropas attīstības plānā un jāatbilst skaidri noteiktajām personāla izaugsmes vajadzībām. Pieteikuma iesniedzējai organizācijai ir jāgarantē, ka ir pieejami piemēroti atlases, sagatavošanās pasākumi un pasākumi pēc projekta beigām, ka projekta dalībnieku apgūtais tiek atzīts, kopīgots un izmantots organizācijas mērķiem.

Kā pieteikties?

Procedūru vada nacionālā aģentūra valstī, kurā ir reģistrēta pieteikuma iesniedzēja organizācija vai konsorcijs. Organizācija vai konsorcijs vienas atlases procedūras ietvaros var pieteikties tikai vienu reizi. Tomēr konkrētā organizācija var piedalīties vai nodrošināt koordinēšanas funkcijas vairākos nacionālos mobilitātes konsorcijos.

Uzziniet vairāk

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas ir galvenais informācijas avots attiecībā uz šīm iespējām. Detalizētu informāciju par atbilstības un atlases kritērijiem un finansējuma noteikumiem atradīsiet B daļā.

Valstu nacionālās aģentūras, vai atsevišķās partnervalstīs valstu biroji, var sniegt papildu informāciju.

“eTwinning” ir skolu tīkls, kurā Eiropas skolās strādājošie pedagogi var sazināties, sadarboties, izstrādāt projektus, apmainīties ar pieredzi un iesaistīties Eiropā lielākajā mācību kopienā.

“School Education Gateway” ir virtuāla platforma skolotājiem, skolām, ekspertiem un visiem pārējiem, kas meklē informāciju par jaunumiem, tendencēm, politiku, iniciatīvām un aktivitātēm skolu izglītības jomā. Tajā var ar kolēģiem apspriest nozīmīgus jautājumus un izvirzīt diskusiju tematus.

Skolu vadītāju ceļvedis

Ir publicēts ceļvedis skolu vadītājiem, kuri vēlas uzzināt, kā viņu skola var izmantot šo programmu.

 

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Slēgts

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.