Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Nastavno osoblje u školama

Koje mogućnosti postoje?

Erasmus+ nudi mogućnost slanja ili prihvata školskog osoblja u svrhu poučavanja ili profesionalnog razvoja.

Kako to funkcionira?

Organizacije koje žele sudjelovati u tim prilikama mogu se prijaviti kao pojedinačne organizacije ili u okviru „nacionalnog konzorcija za mobilnost”; skupine organizacija kojom upravlja jedna organizacija-koordinatorica.

Te se organizacije mogu razvrstati u jednu od tri glavne kategorije:

  • organizacije koje podnose prijavu – odgovorne su za prijavu projekta i upravljanje njime. Organizacija koja podnosi prijavu može biti pojedinačna škola (u tom slučaju to je i organizacija pošiljateljica) ili koordinator konzorcija koji podnosi prijavu u ime skupine škola.
  • organizacije pošiljateljice – škole zadužene za odabir osoblja koje se šalje u inozemstvo i upravljanje stipendijama
  • organizacije primateljice – odgovorne su za prihvat osoblja iz inozemstva.

Nacionalni konzorciji za mobilnost moraju se sastojati od najmanje tri organizacije iz iste zemlje sudionice u programu, a sve organizacije moraju se navesti u fazi prijave. Voditelj konzorcija može biti lokalno ili regionalno tijelo nadležno za škole ili drugo tijelo s funkcijom koordinatora u školstvu. Škole koje sudjeluju u konzorciju moraju biti organizacijski povezane s koordinatorom konzorcija.

Mobilnost školskog osoblja treba definirati u okviru Europskog razvojnog plana za organizaciju pošiljateljicu te uskladiti s jasno utvrđenim potrebama za razvoj osoblja. Podnositelj prijave mora osigurati provedbu primjerenih mjera za odabir, pripremu i naknadno praćenje, pravilno priznavanje ishoda učenja osoblja koje sudjeluje te razmjenu ishoda učenja i njihovu primjenu u cijeloj organizaciji.

Kako se prijaviti?

Postupkom prijave upravlja Nacionalna agencija države u kojoj organizacija koja podnosi prijavu ili u kojoj se konzorcij nalazi. Organizacija ili konzorcij može se prijaviti samo jednom u krugu odabira. Međutim, organizacija može biti dio nekoliko različitih nacionalnih konzorcija za mobilnost ili ih koordinirati.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o tim mogućnostima; detalji o kriterijima za dodjelu, kriterijima prihvatljivosti i pravilima financiranja nalaze se u dijelu B.

Nacionalne agencije ili, za partnerske zemlje, nacionalni uredi (ako postoje) mogu pružiti dodatne informacije.

eTwinning zajednica je za škole u okviru koje pojedinci zaposleni u školama u Europi mogu komunicirati, surađivati, razvijati projekte, dijeliti iskustva i biti dio najveće obrazovne zajednice u Europi.

Portal School Education Gateway platforma je za nastavnike, škole, stručnjake i druge na kojoj mogu pronaći informacije o novostima, trendovima, politikama, inicijativama i aktivnostima u području školskog obrazovanja te dati svoj doprinos u raspravama s kolegama o važnim pitanjima.

Vodič za rukovoditelje škola

Objavljen je vodič za rukovoditelje škola koje zanima kako ovaj program može biti od koristi njihovoj školi.

 

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Zatvoreno

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.