Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Iskolai oktatásban dolgozó szakemberek

Milyen lehetőségekről van szó?

Az Erasmus+ program révén a szervezeteknek lehetőségük nyílik arra, hogy iskolai oktatásban dolgozó szakembereket küldjenek vagy fogadjanak abból a célból, hogy az érintettek oktatómunkát végezzenek vagy szakmai továbbképzésben részesüljenek.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Azok a szervezetek, amelyek élni kívánnak ezekkel a lehetőségekkel, vagy önállóan, szervezeti minőségükben, vagy pedig ún. nemzeti mobilitási konzorcium tagjaként pályázhatnak. A nemzeti mobilitási konzorciumot több szervezet alkotja, amelyeket egyetlen szervezet irányít.

A szervezetek az alábbi három fő kategória valamelyikébe tartozhatnak:

  • Pályázó szervezetek: feladatuk a projekt megpályázása és irányítása; a pályázó szervezet vagy egyetlen iskola (ebben az esetben a küldő szervezet is ez az intézmény) vagy egy több iskola nevében pályázó konzorciumkoordinátor
  • Küldő szervezetek: iskolák, melyek feladata a külföldre kiküldendő szakemberek kiválasztása és a támogatások kifizetésének kezelése
  • Fogadó szervezetek: feladatuk a külföldi szakemberek fogadása

A nemzeti mobilitási konzorciumokat legalább három, azonos programországban működő szervezetnek kell alkotnia, és mindegyiküket fel kell tüntetni a pályázatban. A konzorciumot vezetheti helyi vagy regionális iskolai hatóság vagy más típusú iskolakoordinációs szerv. A konzorcium tagját képező iskoláknak szervezeti kapcsolatban kell állniuk a konzorciumkoordinátor szerepét betöltő intézménnyel.

A küldő szervezetnek európai fejlesztési tervet kell kidolgoznia. Az iskolai oktatásban dolgozó szakemberek mobilitását szolgáló projektnek illeszkednie kell ebbe a tervbe, és a dolgozók szakmai fejlődése tekintetében világosan meghatározott fejlesztési igények kielégítésére kell törekednie. A pályázónak gondoskodnia kell megfelelő intézkedésekről a kiválasztás, az elő/felkészítés, valamint az utánkövetés terén, a szakemberek által elért tanulási eredmények kielégítő elismeréséről, valamint a tanulási eredmények adott szervezeten belüli megosztásáról és széles körű hasznosításáról.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázati eljárást annak az országnak a nemzeti irodája folytatja le, ahol a pályázó szervezet vagy konzorcium székhelye található. Egy adott szervezet vagy konzorcium egy pályázati körben csak egyszer pályázhat. Egy szervezet azonban több nemzeti mobilitási konzorcium tagja is lehet, illetve több nemzeti mobilitási konzorciumot is koordinálhat.

További információk

Ezekről a lehetőségekről mindenekelőtt a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) találhatók információk; a pályázati és az odaítélési (a formai és a tartalmi) követelményekről, valamint a finanszírozási szabályokról a B. részben olvasható részletes tájékoztatás.

A programországok nemzeti irodái vagy (adott esetben) a partnerországok nemzeti központjai további információkkal tudnak szolgálni.

Az eTwinning portál iskolák online közössége, mely lehetőséget kínál arra, hogy az európai iskolákban dolgozó szakemberek kommunikáljanak, együttműködjenek, projekteket dolgozzanak ki, illetve tapasztalatokat cseréljenek egymással. Az eTwinning a legnagyobb tanulói közösség Európában.

A School Education Gateway tanároknak, iskoláknak, szakértőknek és más érdeklődőknek szóló platform, ahol a látogatók tájékozódhatnak az iskolai oktatással kapcsolatos fejleményekről, tendenciákról, kezdeményezésekről, szakpolitikákról és tevékenységekről, ezenfelül pedig fontos témákban párbeszédet folytathatnak és együttműködhetnek kollégáikkal.

Iskolavezetőknek szóló útmutató

Megjelent az iskolavezetőknek szóló útmutató, melyből az oktatási intézmények vezetői megtudhatják, hogyan kamatoztathatják az iskolájuk javára a program által kínált lehetőségeket.

 

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Erasmus+, what's in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for schools, available for download in all languages from the EU Publications Office.

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Lezárt

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.