Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobiliteit van schoolmedewerkers

Wat zijn de mogelijkheden?

Met Erasmus+ kunnen organisaties medewerkers uitzenden of ontvangen om les te geven of zich bij te scholen in het buitenland.

Hoe werkt het?

Geïnteresseerde organisaties kunnen individueel een aanvraag indienen of als lid van een nationaal mobiliteitsconsortium, een groep van organisaties die door een van hen gecoördineerd wordt.

Zij behoren tot een van deze categorieën:

  • aanvragende organisaties - verantwoordelijk voor de aanvraag en het beheer van het project. Aanvragen kunnen worden ingediend door een individuele school (in welk geval deze ook de uitzendende organisatie is) of door een consortiumcoördinator namens een groep scholen.
  • uitzendende organisaties - een school die medewerkers naar het buitenland uitzendt en de uitbetaling van de subsidie regelt
  • ontvangende organisaties - organisaties die ontvangen medewerkers uit het buitenland ontvangen

Nationale mobiliteitsconsortia moeten bestaan uit tenminste drie organisaties uit hetzelfde programmaland die al op het moment van de aanvraag bekend moeten zijn. De consortiumcoördinator kan een plaatselijk of regionaal schoolbestuur zijn of een andere instantie die scholen coördineert. Scholen die lid van een consortium zijn, moeten een organisatorische band met de consortiumcoördinator hebben.

Een uitwisseling van schoolmedewerkers moet worden ingepast in het Europees ontwikkelingsplan van de uitzendende organisatie en duidelijk inspelen op de opleidingsbehoeften van de betrokken medewerkers. De aanvragende organisatie moet zorgen voor een goede selectie, voorbereiding en evaluatie, alsmede voor een passende erkenning, uitwisseling en toepassing van de resultaten binnen de instelling.

Hoe dien ik een aanvraag in?

De aanvraagprocedure wordt beheerd door het nationaal agentschap in het land waar de aanvragende organisatie of het consortium gevestigd is. Een organisatie of consortium mag per selectieronde slechts één aanvraag indienen. Maar een organisatie kan wel deel uitmaken van verschillende nationale mobiliteitsconsortia of verschillende consortia coördineren.

Meer informatie

U vindt meer informatie in de Erasmus+-programmagids. In deel B staan de voorwaarden en regels.

De nationale agentschappen of, voor partnerlanden, de nationale bureaus (voor zover aanwezig) kunnen meer informatie geven.

eTwinning biedt scholen in Europa de mogelijkheid met elkaar te communiceren, samen te werken, projecten te ontwikkelen en ervaringen te delen. Samen vormen ze de grootste leergemeenschap in Europa.

De School Education Gateway is een platform waar leerkrachten, scholen, deskundigen en anderen terecht kunnen voor nieuws, trends, beleid, initiatieven en activiteiten op het gebied van schoolonderwijs. Zij kunnen er ook deelnemen aan discussies over dergelijke onderwerpen.

Gids voor schoolhoofden

De gids voor schoolhoofden legt uit wat het programma hun school te bieden heeft.

 

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Erasmus+, what's in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for schools, available for download in all languages from the EU Publications Office.

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Gesloten

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.