Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilita zaměstnanců školního vzdělávání

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí možnost vysílat a přijímat zaměstnance škol pro účely výuky a odborného rozvoje.

Jak program funguje?

Organizace, které mají zájem o účast, mohou podat žádost jako jednotlivé instituce nebo jako součást „národního konsorcia v oblasti mobility“, tzn. skupiny organizací řízené jednou koordinující organizací.

Tyto organizace se dělí na tři hlavní kategorie:

  • žadatelské organizace – odpovídají za podání žádosti k projektu a za jeho řízení; žadatelskou organizací může být jednotlivá škola (v tom případě je rovněž vysílající organizací) nebo koordinátor konsorcia, který podává žádost jménem skupiny škol
  • vysílající organizace – školy, které odpovídají za výběr zaměstnanců vysílaných do zahraničí a které spravují platby grantů
  • přijímající organizace – odpovídají za přijímání zahraničních pracovníků

Národní konsorcia v oblasti mobility musejí sestávat alespoň ze tří organizací z téže programové země a účast všech z nich musí být jasně určena již ve fázi podání žádosti. Vedoucím konsorcia může být místní nebo regionální školský orgán nebo jiný druh školského koordinačního subjektu. Školy zúčastněné v konsorciu musí být na koordinátora konsorcia organizačně napojeny.

Mobilita pracovníků ve školním vzdělávání musí být v případě vysílající organizace uvedena v Evropském plánu rozvoje a musí odpovídat jasně stanoveným potřebám rozvoje pracovníků. Žadatel musí zajistit, aby byly zavedeny postupy pro vhodný výběr, přípravu a následná opatření, aby byly výsledky učení u zúčastněných pracovníků řádně uznány a aby byly v rámci organizace šířeny a bohatě využívány.

Jak podat žádost?

Postup podávání žádosti řídí národní agentura té země, kde má sídlo žadatelská organizace nebo konsorcium. Jedna organizace nebo konsorcium v oblasti mobility může v rámci jednoho výběrového kola podat pouze jednu žádost. Organizace však může být součástí několika různých národních konsorcií v oblasti mobility nebo může více takových konsorcií koordinovat.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o těchto nabízených příležitostech je příručka k programu Erasmus+, jejíž část B uvádí podrobné informace o kritériích pro udělení grantů, kritériích způsobilosti a finančních pravidlech.

Informace vám rovněž poskytnou národní agentury, případně národní kanceláře (v partnerských zemích).

eTwinning tvoří skupina škol, v jejímž rámci mohou pracovníci škol z celé Evropy vzájemně komunikovat, spolupracovat, realizovat projekty, sdílet zkušenosti a být součástí největší pedagogické komunity v Evropě.

Platforma School Education Gateway je určená učitelům, školám, odborníkům a ostatním zainteresovaným stranám, kteří mají zájem dozvědět se o aktualitách, trendech, politikách, iniciativách a aktivitách v oblasti školního vzdělávání. V rámci platformy mohou rovněž se svými kolegy diskutovat o významných otázkách v této oblasti.

Příručka pro vedoucí pracovníky škol

Příručka pro vedoucí pracovníky škol s informacemi o tom, jak mohou školy z programu těžit.

 

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Erasmus+, what's in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for schools, available for download in all languages from the EU Publications Office.

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Zavřená

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.