Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Skolepersonale

Hvilke muligheder er der?

Erasmus+ giver mulighed for at sende skolepersonale til udlandet eller modtage skolepersonale fra udlandet med det formål at undervise eller udvikle sig fagligt.

Hvordan fungerer det?

Organisationer, der ønsker at benytte disse muligheder, kan enten ansøge som en individuel organisation eller som del af et "nationalt mobilitetskonsortium", som er en gruppe af organisationer, der ledes af en enkelt koordinerende organisation.

Organisationerne er opdelt i tre kategorier:

  • Ansøgerorganisationer, som er ansvarlige for at ansøge om og styre projektet. Ansøgerorganisationen kan være én enkelt skole (i så fald er den også hjemorganisation) eller en koordinator for et mobilitetskonsortium, der ansøger på vegne af en gruppe skoler.
  • Hjemorganisationer, som står for at udvælge personale, der skal sendes til udlandet, og forvalter udbetalingen af tilskuddene.
  • Værtsorganisationer, som modtager personale fra udenlandske organisationer.

Et nationalt mobilitetskonsortium skal bestå af mindst tre organisationer fra samme programland, og de skal alle være udvalgt, inden ansøgningsprocessen går i gang. Konsortiets leder kan være ledelsen af en lokal eller regional skole eller et andet skolekoordinerende organ. De skoler, der deltager i et konsortium skal være organisatorisk forbundet med koordinatoren for mobilitetskonsortiet.

Skolepersonalets udlandsophold skal indgå i den europæiske udviklingsplan for hjemorganisationen og opfylde klart definerede udviklingsbehov for personalet her. Ansøgerorganisationen skal sørge for udvælgelsen af det rette personale og for en god forberedelse af og opfølgning på udlandsopholdene og sikre, at deltagernes læringsudbytte bliver anerkendt på korrekt vis, bliver delt med kollegerne og udnyttes bredt i organisationen.

Hvordan ansøger du?

Ansøgningsprocessen administreres af det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen eller konsortiet er etableret. En videregående uddannelsesinstitution eller et konsortium må kun ansøge én gang pr. udvælgelsesrunde. En organisation kan dog godt indgå i eller koordinere flere forskellige nationale mobilitetskonsortier.

Læs mere

Programguiden for Erasmus+ er den vigtigste kilde til information om mulighederne for skolepersonale. Du kan få detaljerede oplysninger om adgangskriterier, tildelingskriterier og tilskudsregler i afsnit B.

De nationale agenturer eller, for partnerlandes vedkommende, de nationale kontorer (hvis de findes) kan give dig nærmere oplysninger.

eTwinning er en platform for ansatte på skoler i Europa. Den giver brugerne mulighed for at kommunikere, samarbejde, udvikle projekter, dele erfaringer og være en del af et europæisk læringsfællesskab.

Skoleuddannelsesportalen School Education Gateway er en portal for lærere, skoler, eksperter og andre inden for skoleuddannelse. Her kan du finde nyheder og information om politikker, tendenser, initiativer og aktiviteter for skoler, og du kan bidrage til debatten og involvere dig i vigtige skolerelaterede spørgsmål.

Vejledning for skoleledere

Der er offentliggjort en vejledning for skoleledere, som gerne vil vide, hvordan programmet kan komme deres skole til gavn.

 

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information for these opportunities; detailed information on the award criteria, eligibility criteria, and funding rules can be found in Section B.

Your national agency can also provide further information.

Download

Related funding opportunities

Reference

KA121-SCH

Lukket

Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form). This action supports schools and other organisations active in the field of school education that want to organise learning mobility activities for school pupils and staff.