Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

För dig med särskilda behov

Alla lärosäten som ansluter sig till Erasmusstadgan för högre utbildning lovar att se till att personer med olika förutsättningar har samma möjligheter. Studenter och personal med särskilda behov kan därför få samma stöd som värdinstitutionen erbjuder sina egna studenter och anställda.

Vem gäller det?

Du som på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att delta i Erasmus+ kan få hjälp med vägledning, mottagande, fysisk tillgänglighet och pedagogiskt och tekniskt stöd. Du kan också få bidrag för att täcka eventuella extrakostnader.

Flera av Erasmusambassadörerna har någon form av funktionsnedsättning. Jessica från Irland var fast besluten att delta i Erasmus+:

”Jag bestämde mig för att åka. Jag är inte den som ger upp och antog utmaningen. Min funktionsnedsättning skulle inte få hindra mig. Jag tror faktiskt att det gjorde mig än mer besluten att delta i ett Erasmusutbyte.”

Hur mycket bidrag kan jag få?

Om du har särskilda behov kan du söka extra bidrag för kostnader för t.ex. anpassat boende, assistans på resan, sjukvård, hjälpmedel, anpassning av läromedel eller ledsagare. Bidraget baseras på dina faktiska kostnader.

Ditt lärosäte ska på sin webbplats informera om hur man gör för att söka extrabidraget.

Du kan också söka bidrag från andra källor i landet.

Hur söker jag?

Du ska ange dina särskilda behov och kostnader för att kunna söka extrabidraget med stöd av din institution.

Erasmussamordnaren på din institution kan hjälpa dig att ta reda på sista ansökningsdag, var du hittar ansökningsformuläret, vart ansökan ska skickas m.m.

Din institution och/eller programkontoret bedömer ansökan och beslutar om hur mycket pengar du kan få.

Mer information

Din institution ska se till att värdinstitutionen kan tillgodose dina särskilda behov, förutsatt att du har förklarat vad du behöver hjälp med.

Du kan också höra med de ansvariga personerna på värdinstitutionen om vilken hjälp du kan få. Det internationella kontoret vid ditt universitet bör också kunna hjälpa dig.

I det interinstitutionella avtalet kan lärosätena ange vilken typ av stöd de kan erbjuda studenter och personal med särskilda behov.

På webbplatsen Inclusive mobility finns en hel del bra information.

Du kan också kontakta programkontoret i ditt land.

Europeiska byrån för undervisning för elever med behov av särskilt stöd har allmän information om EU- och EES-länderna och en lista med kontaktpersoner som kan hjälpa studenter med särskilda behov.