Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erityisjärjestelyt fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilan vuoksi

Kun korkeakoulu allekirjoittaa Erasmus-peruskirjan, se sitoutuu takaamaan kaikille osallistujille yhtäläiset mahdollisuudet taustasta riippumatta. Opiskelijat ja henkilöstö, joilla on erityistarpeita fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteen vuoksi, voivat siksi hyödyntää vastaanottavan korkeakoulun omille opiskelijoilleen ja henkilöstölleen tarjoamia tukipalveluja.

Tukikelpoisuus

Jos henkilö ei pysty fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteensa vuoksi osallistumaan Erasmus+ -ohjelmaan ilman ylimääräistä taloudellista tukea, Erasmus+ voi tarjota erityisiä palveluja, kuten neuvontaa, vastaanotto- ja esteettömyyspalveluja sekä pedagogisia ja teknisiä tukipalveluja ja ennen kaikkea lisärahoitusta.

Erasmus+ -ohjelmaa edistävien korkeakoulu- ja henkilöstölähettiläiden joukossa on myös useita vammaisia. Jessica Irlannista kertoi halustaan osallistua Erasmus+ -ohjelmaan seuraavasti:

Päätin lähteä. Peräänantamattomana luonteena halusin ottaa haasteen vastaan. En antanut vammaisuuden kahlita itseäni. Itse asiassa se taisi saada minut haluamaan onnistunutta Erasmus-kokemusta entistäkin päättäväisemmin.

Mitä rahoitusta on tarjolla?

Erasmus+ -erityistuella annetaan lisärahoitusta henkilöille, joilla on erityistarpeita fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteen vuoksi. Tuki on suurempaa kuin tavanomainen tuki opiskelua, harjoittelua ja henkilöstön liikkuvuutta varten, jotta sillä voidaan kattaa ratkaisuja osallistujan erityisongelmiin (esim. majoituksen mukauttaminen, matkajärjestelyissä avustaminen, sairaanhoito, tukilaitteet, opetusmateriaalin mukauttaminen ja vammaisavustajat). Lisätuki perustuu todellisiin kustannuksiin.

Korkeakoulujen verkkosivuilla on ohjeet siitä, miten erityistarpeiset opiskelijat ja henkilöstö voivat hakea lisätukea.

He voivat saada lisätukea myös muista, esimerkiksi paikallisista, alueellisista ja/tai kansallisista lähteistä.

Hakumenettely

Erasmus+ -liikkuvuusjaksoon osallistuvan on valmisteluvaiheessa ilmoitettava fyysisestä, henkisestä tai terveystilanteestaan johtuvat erityistarpeet ja ylimääräiset kustannukset, jotta hän voi oman lähettävän korkeakoulunsa avulla hakea erityistukea.

Lähettävän korkeakoulun Erasmus+ -koordinaattori antaa lisätietoa hakumenettelystä (määräaika, hakulomake, hakemuksen toimittaminen jne.).

Korkeakoulu ja/tai kansallinen toimisto arvioi hakemuksen ja päättää myönnettävän lisätuen suuruudesta.

Lisätietoa

Yleensä on lähettävän korkeakoulun tehtävä varmistaa, että vastaanottavassa oppilaitoksessa tehdään tarvittavat erityisjärjestelyt, edellyttäen että fyysisestä, henkisestä tai terveydellisestä tilanteesta on kerrottu.

Jos haluat ennen lähtöä saada lisätietoja siitä, miten vastaanottava korkeakoulu voi ottaa erityistarpeet huomioon, voit ottaa suoraan yhteyttä asiasta vastaavaan henkilöön kyseisessä oppilaitoksessa. Myös lähettävän korkeakoulun kansainvälisten asioiden toimisto voi auttaa.

Kumppanikorkeakoulut voivat keskinäisissä sopimuksissaan täsmentää, onko niillä tarvittava infrastruktuuri erityistarpeita omaavien opiskelijoiden ja henkilöstön vastaanottamista varten, ja kuvailla tarjottavat tukipalvelut.

Lisätietoja on ExchangeAbility- ja Link Network -verkkosivuilla.

Myös Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto voi auttaa.

Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskuksen sivustolla on tietoa linkkejä yhteyspisteisiin ja muihin tahoihin, joista voi saada tietoa erityistarpeisille opiskelijoille suunnatusta tuesta EU/ETA-alueella.