Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erityistä tukea tarvitsevat osallistujat

Kaikki korkeakoulut sitoutuvat korkea-asteen koulutusta koskevan Erasmus-peruskirjan allekirjoittaessaan takaamaan kaikille osallistujille yhtäläiset mahdollisuudet taustasta riippumatta. Opiskelijat ja henkilöstö, jotka tarvitsevat erityisjärjestelyjä fyysisen, henkisen tai terveystilanteensa vuoksi, voivat näin ollen hyödyntää vastaanottavan korkeakoulun omille opiskelijoilleen ja henkilöstölleen tarjoamia tukipalveluja.

Tukikelpoisuus

Jos henkilö ei pysty alentuneen toimintakyvyn tai terveystilanteensa vuoksi osallistumaan Erasmus+ -ohjelmaan ilman ylimääräistä taloudellista tukea, Erasmus+ voi tarjota erityispalveluja, kuten neuvontaa, vastaanotto- ja esteettömyyspalveluja sekä pedagogisia ja teknisiä tukipalveluja ja ennen kaikkea lisärahoitusta.

Erasmus+ -ohjelmaa edistävien korkeakoulu- ja henkilöstölähettiläiden joukossa on myös useita vammaisia henkilöitä. Jessica Irlannista kertoi halustaan osallistua Erasmus+ -ohjelmaan seuraavasti:

”Päätin lähteä. Peräänantamattomana luonteena halusin ottaa haasteen vastaan. En antanut vammaisuuden kahlita itseäni. Itse asiassa se taisi saada minut haluamaan onnistunutta Erasmus-kokemusta entistäkin päättäväisemmin.”

Mitä rahoitusta on tarjolla?

Erasmus+ -osallisuustuesta annetaan lisärahoitusta osallistujille, joilla on erityistarpeita alentuneen toimintakyvyn tai terveystilanteensa vuoksi. Tällaisille osallistujille voidaan myöntää tavanomaista opiskelu-, harjoittelu- tai liikkuvuustukea suurempaa tukea, jolla rahoitetaan erityisjärjestelyjä (esim. majoituksen mukauttaminen, avustuspalvelut matkustukseen, sairaanhoito, tukilaitteet, opetusmateriaalin mukauttaminen ja vammaisten henkilöiden avustajat). Lisätuki perustuu todellisiin kustannuksiin.

Korkeakoulujen verkkosivuilla on ohjeet siitä, miten erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja henkilöstö voivat hakea tällaista avustusta.

He voivat saada lisäavustusta myös muista, esimerkiksi paikallisista, alueellisista ja/tai kansallisista lähteistä.

Hakuohjeet

Erasmus+ -liikkuvuusjaksoon osallistuvan on valmisteluvaiheessa ilmoitettava alentuneesta toimintakyvystä tai terveystilanteestaan johtuvat erityistarpeensa ja lisäkustannukset, jotta hän voi oman lähettävän korkeakoulunsa avulla hakea Erasmus+ -osallisuustukea.

Lähettävän korkeakoulun Erasmus+ -koordinaattori antaa lisätietoa hakumenettelystä (määräaika, hakulomake, hakemuksen toimittaminen jne.).

Korkeakoulu ja/tai kansallinen toimisto arvioi hakemuksen ja päättää myönnettävän lisätuen määrän.

Lisätietoa

Lähettävän korkeakoulun tehtävä on yleensä varmistaa, että vastaanottavassa oppilaitoksessa tehdään tarvittavat erityisjärjestelyt, edellyttäen että alentuneesta toimintakyvystä tai terveystilanteesta on kerrottu.

Jos haluat ennen lähtöä saada lisätietoa siitä, miten vastaanottava korkeakoulu ottaa erityistarpeesi huomioon, voit ottaa suoraan yhteyttä kyseisen korkeakoulun asiasta vastaavaan henkilöön. Myös lähettävän korkeakoulun kansainvälisten asioiden toimisto voi auttaa.

Kumppanikorkeakoulut voivat keskinäisissä sopimuksissaan täsmentää, onko niillä valmius vastaanottaa erityistarpeisia opiskelijoita ja henkilöstöä ja kuvailla tarjottavat tukipalvelut.

Hyödyllistä tietoa osallistavasta liikkuvuudesta saa englanniksi Inclusive Mobility -sivustolta.

Voit myös pyytää maasi kansalliselta toimistolta lisätietoa ulkomaanvaihtoa suunnitellessasi.

Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskuksen sivustolla on linkkejä yhteyspisteisiin ja muihin tahoihin, joista voi saada tietoa erityistarpeisille opiskelijoille suunnatusta tuesta EU/ETA-alueella.