Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studenten en personeelsleden in het hoger onderwijs met lichamelijke of geestelijke beperkingen of andere gezondheidsproblemen

Door het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs te ondertekenen, verbinden de instellingen voor hoger onderwijs zich ertoe te zorgen voor gelijke toegang en kansengelijkheid voor alle deelnemers, ongeacht hun achtergrond. Daarom kunnen studenten en personeelsleden met lichamelijke of geestelijke beperkingen of andere gezondheidsproblemen ook gebruikmaken van de ondersteunende diensten die de ontvangende instelling de eigen studenten en personeelsleden biedt.

Wie komt in aanmerking?

Iedereen moet, ondanks een lichamelijke of geestelijke beperking of een ander gezondheidsprobleem, ten volle gebruik kunnen maken van de geboden kansen. Daarom schenkt Erasmus+ bijzondere aandacht aan begeleiding, opvang, fysieke toegankelijkheid, pedagogische en technische ondersteuning en in het bijzonder de financiering van extra kosten.

Verschillende studenten en personeelsleden die gekozen zijn als ambassadeur om Erasmus+ te promoten, zijn personen met een handicap. Jessica uit Ierland legt uit waarom ze zo graag wilde deelnemen aan Erasmus+:

“Ik had mijn besluit genomen. Ik ben een echte doorzetter en zag het dus meer als een uitdaging. Mijn handicap mocht me niet in de weg staan. Ik denk zelfs dat ik er alleen maar vastberadener door werd om van mijn Erasmus een succes te maken.”

Welke subsidies zijn beschikbaar?

Extra financiering voor deelnemers met lichamelijke of geestelijke beperkingen of andere gezondheidsproblemen is beschikbaar via de Erasmus+-inclusiesteun. Erasmus+-beurzen kunnen dus hoger zijn dan normaal als de deelnemer te kampen heeft met specifieke moeilijkheden (bijvoorbeeld ten behoeve van aangepaste huisvesting, reisbijstand, medische hulp, hulpmiddelen, aangepast lesmateriaal of een begeleider). De extra steun wordt gebaseerd op de werkelijke kosten.

Instellingen voor hoger onderwijs moeten op hun website aangeven hoe studenten en personeelsleden met lichamelijke of geestelijke beperkingen of andere gezondheidsproblemen extra steun kunnen aanvragen.

Die steun kan ook afkomstig zijn van andere lokale, regionale of nationale bronnen.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Bij de voorbereiding van je Erasmus+-verblijf in het buitenland, moet je aangeven welke specifieke behoeften en extra kosten je hebt op grond van een lichamelijke of geestelijke beperking of een ander gezondheidsprobleem om in aanmerking te komen voor Erasmus+-inclusiesteun.

De Erasmus+-coördinator van je instelling voor hoger onderwijs kan je meer vertellen over de aanvraagprocedure (uiterste termijn, aanvraagformulier, contactadres enz.).

Je instelling voor hoger onderwijs en/of het nationaal agentschap onderzoeken je aanvraag en beslissen of en hoeveel je extra krijgt.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Je eigen instelling voor hoger onderwijs moet er normaliter voor zorgen dat de gastinstelling het nodige doet om tegemoet te komen aan je specifieke behoeften, mits je je lichamelijke of geestelijke beperking of andere gezondheidsproblemen gemeld hebt.

Wil je voor je vertrek meer weten over de faciliteiten in je gastinstelling, neem dan rechtstreeks contact op met de persoon die daar voor dergelijke dingen bevoegd is. Het bureau buitenland van je universiteit kan je daar misschien bij helpen.

Instellingen voor hoger onderwijs kunnen in de interinstitutionele akkoorden met hun partnerinstellingen vermelden of hun infrastructuur geschikt is voor studenten en personeelsleden met lichamelijke of geestelijke beperkingen of andere gezondheidsproblemen en aangeven welke diensten hun worden aangeboden.

Nuttige informatie is te vinden op de website over inclusieve mobiliteit.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het nationaal agentschap in jouw land.

Het Europees Agentschap Ontwikkeling van onderwijs voor leerlingen met specifieke behoeften beschikt over een lijst met links, contactpunten en informatiebronnen in alle EU/EER-landen die studenten met een beperking kunnen helpen.