Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studerende og personale med fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer

Ved at underskrive Erasmuschartret for videregående uddannelse forpligter de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner sig til at sikre lige adgang og lige muligheder for deltagere fra alle baggrunde. Derfor kan studerende og personale med fysiske, psykiske eller sundhedsrelaterede problemer benytte de samme støttetjenester, som værtsinstitutionen tilbyder lokale studerende og ansatte.

Hvem kan ansøge?

For at sikre at en person, som pga. fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer ikke kan deltage i Erasmus+ uden yderligere finansiel støtte, kan benytte de europæiske mobilitetsordninger fuldt ud, lægger Erasmus+ særlig vægt på vejledning, modtagelse, fysisk tilgængelighed, pædagogiske og tekniske støttetjenester og ikke mindst finansiering af ekstraudgifter.

Adskillige af de ambassadører for studerende og personale på højere uddannelser, der er udvalgt for at fremme Erasmus+, er personer med handicap. Jessica fra Irland fortæller om sit ønske om at deltage i Erasmus+:

"Jeg besluttede mig til at tage af sted. Jeg er ikke typen, der giver op, og jeg ønskede at gå udfordringen i møde. Mit handicap skulle ikke holde mig tilbage. Faktisk gjorde det mig nok endnu mere opsat på at få succes med Erasmus."

Hvilken støtte kan man få?

Deltagere med fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer kan få støtte til at afhjælpe særlige vanskeligheder under Erasmus+. Tilskuddet fra Erasmus+ kan derfor være større end de sædvanlige tilskud til studier, praktikophold eller personale for at imødekomme de særlige behov, som deltageren kan have (f.eks. tilpasset bolig, rejsebistand, lægetilsyn, tilpasning af kursusmateriale, ledsagere til studerende og personale med et handicap). Dette yderligere tilskud er baseret på de reelle udgifter.

Højere læreanstalter bør på deres website beskrive, hvordan studerende og personale med fysiske, psykiske eller sundhedsmæssige problemer kan ansøge om yderligere støtte.

Der kan også gives ekstra finansiering til studerende og personale med fysiske, psykiske eller sundhedsrelaterede problemer fra andre kilder på lokalt, regionalt og/eller nationalt plan.

Hvordan ansøger man?

Inden opholdet med Erasmus+ skal en deltager med fysiske, psykiske eller sundhedsrelaterede problemer anføre sine behov og yderligere udgifter for at ansøge om Erasmus+-inklusionstilskud med støtte fra den udsendende højere læreanstalt.

Spørg koordinatoren for Erasmus+ på din højere læreanstalt om ansøgningsproceduren (hvornår ansøgningsfristen er, hvor du kan få ansøgningsformularen, hvor den skal afleveres osv.)

Den højere læreanstalt og/eller det nationale agentur vurderer din ansøgning og beslutter, hvor meget du kan få i ekstra tilskud.

Yderligere oplysninger

Du kan normalt regne med, at din højere læreanstalt sørger for, at værtsinstitutionen gør det nødvendige for at opfylde dine særlige behov, hvis du selv har fortalt om dine fysiske, psykiske eller helbredsrelaterede problemer.

For at finde ud af, hvilke faciliteter værtsinstitutionen kan tilbyde, før du tager af sted, kan du kontakte den person, der er ansvarlig for dette område på den fremtidige værtsinstitution. Det internationale kontor på din hjeminstitution kan hjælpe dig.

For bedre at informere om, hvilke muligheder de enkelte højere læreanstalter kan tilbyde deltagerne, kan de angive, om de har infrastrukturen til at modtage studerende og personale med fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer, i deres interinstitutionelle aftaler med partnerinstitutionerne, og de kan beskrive, hvilke støttetjenester der findes for de studerende.

Du kan læse mere på webstedet om inkluderende mobilitet.

Du kan også bede dit nationale agentur om flere oplysninger om emner, der er vigtige for dig, når du planlægger dit udvekslingsophold i udlandet.

Det Europæiske Agentur for Inklusion og Specialundervisning har en liste over links, kontaktpunkter og oplysninger for lande i hele EU/EØS, som kan hjælpe studerende med særlige behov.