Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Yrkesutbildning

Vad går det ut på?

Genom Erasmus+ kan du som arbetar med yrkesutbildning undervisa en period utomlands vid en organisation i något av programländerna.

Exempel på organisationer är företag, myndigheter, fack- och arbetsgivareföreningar, forskningsinstitut och icke-statliga organisationer.

Hur länge?

Ett läraruppdrag ska pågå i minst två dagar och högst två månader. Restiden är inte inräknad.

Villkor

Du, din institution och värdorganisationen måste skriva under ett utbytesavtal. Där anges målen för utbytet, dina rättigheter och skyldigheter och hur undervisningsperioden erkänns.

Bidrag

EU-bidraget ska täcka dina kostnader för resa och uppehälle under vistelsen. De deltagande institutionerna kan också få administrativt stöd.

De deltagande institutionerna har hand om bidraget och betalar ut pengarna till dig.

Hur söker jag?

Du kan inte söka bidrag själv. Ansökan skickas in av institutionerna som i sin tur väljer ut deltagarna bland sin personal.

Urvalet ska vara rättvist, öppet och väldokumenterat.

Du kan också bli inbjuden som gästlärare av en institution.

Mer information

Hör med din institution om vilka möjligheter som finns.

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta.

  • Del B beskriver vem som kan söka och reglerna för att få bidrag.

Du kan också få hjälp av programkontoret i ditt land.