Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Informacje ogólne

Erasmus+ wspiera wyjazdy za granicę w celu gościnnego prowadzenia zajęć w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Pracownicy sektora kształcenia i szkolenia zawodowego mogą przez jakiś czas nauczać w innych organizacjach w krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

Do takich organizacji należą np. przedsiębiorstwa, organy publiczne, partnerzy społeczni, instytuty badawcze i organizacje pozarządowe.

Czas trwania

Wyjazd w celu gościnnego prowadzenia zajęć musi trwać przynajmniej dwa dni i co najwyżej dwa miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.

Warunki

Zanim rozpoczniesz prowadzenie zajęć, podpisz ze swoją instytucją oraz organizacją przyjmującą porozumienie o mobilności. Dokument ten będzie określać, Twoje cele edukacyjne, prawa i obowiązki oraz w jaki sposób zostanie formalnie uznany okres gościnnego prowadzenia zajęć.

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie unijne jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i utrzymania podczas Twojego pobytu za granicą oraz na wsparcie organizacyjne instytucji uczestniczących.

Chociaż dofinansowanie pochodzi ze środków UE, to zarządzają nim uczestniczące instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego. Instytucje te odpowiadają również za dokonywanie płatności osobom prywatnym.

Jak złożyć wniosek

Pracownicy sektora kształcenia i szkolenia zawodowegonie mogą jako osoby prywatne występować z wnioskiem o dofinansowanie. Wnioski składają placówki kształcenia i szkolenia zawodowego, które spośród swoich pracowników wybierają uczestników wyjazdu w celu prowadzenia zajęć za granicą.

Selekcja kandydatów powinna odbywać się w uczciwy i przejrzysty sposób i zostać starannie udokumentowana.

Jeśli nie pracujesz w placówce kształcenia i szkolenia zawodowego, aby nauczać za granicą, musisz zostać zaproszony przez placówkę kształcenia i szkolenia zawodowego.

Więcej informacji

Skontaktuj się ze swoją placówką kształcenia i szkolenia zawodowego, aby dowiedzieć się, czy możesz zgłosić swoją kandydaturę.

Również w Przewodniku po programie Erasmus+ można znaleźć szczegółowe informacje na temat dostępnych możliwości.

  • W części B można znaleźć kryteria przyznania dofinansowania, kryteria kwalifikowalności i zasady finansowania.

Agencje krajowe mogą pomóc w razie pytań i problemów z wypełnieniem wniosku.