Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Educație și formare profesională

Prezentare

Erasmus+ sprijină misiunile de predare în instituții de învățământ profesional și tehnic (EFP) din străinătate.

Dacă lucrați într-o instituție de educație și formare profesională, puteți petrece un timp predând într-o organizație dintr-o țară participantă la programul Erasmus+.

Acestea pot fi întreprinderi, instituții publice, parteneri sociali, institute de cercetare și organizații neguvernamentale.

Durată

O misiune de predare trebuie să dureze minimum 2 zile și maximum 2 luni. Timpul necesar deplasării nu este inclus.

Condiții

Înainte de a începe perioada de predare, trebuie să semnați un acord de mobilitate cu instituția dvs. și cu organizația gazdă. Acest document stabilește obiectivele dvs. de învățare, drepturile și obligațiile care vă revin și cum va fi recunoscută oficial perioada de predare.

Sprijin financiar

Granturile UE sunt menite să vă acopere cheltuielile de călătorie și de întreținere pe durata șederii în străinătate, precum și să ofere sprijin organizațional instituțiilor participante.

Deși sunt finanțate de UE, granturile sunt gestionate de instituțiile de educație și formare profesională implicate, cărora le revine responsabilitatea de a efectua plățile către beneficiari.

Depunerea cererii

Dacă lucrați într-o instituție de educație și formare profesională, nu puteți solicita un grant în calitate de persoană fizică. Cererile sunt depuse de instituția de educație și formare profesională care selectează, dintre membrii personalului, candidații interesați de o misiune de predare în străinătate.

Criteriile de selecție trebuie să fie echitabile, transparente și bine documentate.

Dacă nu lucrați într-o instituție de educație și formare profesională , pentru a putea preda în străinătate, trebuie să fiți invitat de o instituție de educație și formare profesională.

Informații suplimentare

Contactați instituția dvs. pentru a afla dacă puteți accesa astfel de oportunități.

Veți găsi informații mai detaliate despre aceste oportunități în Ghidul programului Erasmus+.

  • Consultați partea B pentru detalii despre criteriile de acordare, criteriile de eligibilitate și regulile de finanțare.

Agențiile naționale vă pot răspunde la întrebări, inclusiv la cele privind depunerea cererii de grant.