Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Profesinis mokymas

Apžvalga

Pagal „Erasmus+“ remiamos laikinos išvykos mokyti profesinio mokymo įstaigose užsienyje.

Jei dirbate profesinio mokymo srityje, galite tam tikrą laiką mokyti kitoje programos „Erasmus+“ šalies organizacijoje.

Tai gali būti, pavyzdžiui, verslo įmonės, viešosios įstaigos, socialinių partnerių organizacijos, mokslinių tyrimų institutai ir nevyriausybinės organizacijos.

Trukmė

Mokymo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 2 dienos ir ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai neįskaičiuojant kelionės laiko.

Sąlygos

Prieš jūsų mokymo laikotarpio pradžią jūs, jūsų įstaiga ir priimančioji organizacija sudarote judumo susitarimą. Šiame dokumente išdėstomi jūsų mokymo tikslai, teisės ir pareigos ir nurodoma, kaip jūsų mokymo laikotarpis bus pripažintas oficialiai.

Finansinė parama

ES dotacijos skirtos padengti jūsų kelionės ir pragyvenimo buvimo užsienyje laikotarpiu išlaidas bei suteikti organizacinę paramą dalyvaujančioms institucijoms.

Nors dotacijas finansuoja ES, jas tvarko susijusios profesinio mokymo įstaigos. Jos yra atsakingos už išmokų individualiems asmenims mokėjimą.

Kaip teikti paraišką

Jei dirbate profesinio mokymo srityje, negalite tiesiogiai prašyti dotacijos kaip individualus asmuo. Paraiškas teikia profesinio mokymo įstaigos, kurios ir atrinks kandidatus laikinai mokyti užsienyje iš savo darbuotojų.

Kandidatų laikinai mokyti užsienyje atranka turėtų būti teisinga, skaidri ir tinkamai pagrįsta dokumentais.

Jei nedirbate profesinio mokymo įstaigoje, kad galėtumėte mokyti užsienyje pagal programą „Erasmus+“, jus turi pakviesti profesinio mokymo įstaiga.

Išsamesnė informacija

Ar galite pasinaudoti šiomis galimybėmis, teiraukitės savo profesinio mokymo įstaigos.

Išsamios informacijos apie šias galimybes taip pat pateikiama „Erasmus+“ programos vadove:

  • B dalyje sužinosite apie dotacijų skyrimo ir tinkamumo kriterijus bei finansavimo taisykles.

Nacionalinės agentūros gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus klausimams dėl paraiškų.