Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Beroepsonderwijs

Overzicht

Erasmus+ steunt gastdocentschappen bij instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding in het buitenland.

Werkt u in het beroepsonderwijs, dan kunt u bij een andere organisatie in een Erasmus+-programma- of partnerland gaan lesgeven.

We bedoelen daarmee bijvoorbeeld een bedrijf, overheidsinstantie, sociale partner, onderzoeksinstelling of ngo.

Duur

De duur van zo'n gastdocentschap is minimaal 2 dagen en maximaal 2 maanden (reistijd niet inbegrepen).

Voorwaarden

Vóór het begin van uw verblijf moeten u, uw instelling en de gastorganisatie een mobiliteitsovereenkomst sluiten. Daarin staan wat uw leerdoelen, rechten en plichten zijn en welke erkenning u voor uw verblijf krijgt.

Financiële steun

U kunt van de EU een beurs krijgen als tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten in verband met uw gastdocentschap. Daarnaast biedt de EU organisatorische steun aan de deelnemende instellingen.

Zo'n beurs wordt gefinancierd door de EU, maar beheerd door de betrokken instellingen. Zij betalen u de beurs uit.

Hoe aanvragen?

Werkt u in het beroepsonderwijs, dan kunt u niet zelf een beurs aanvragen. De aanvraag dient te gebeuren door uw instelling, die zelf bepaalt wie er voor een gastdocentschap naar het buitenland mag.

De selectie moet eerlijk en transparant verlopen en goed worden gedocumenteerd.

Werkt u niet in het beroepsonderwijs, dan kunt u alleen met Erasmus+ in het buitenland lesgeven als u door een buitenlandse instelling voor beroepsonderwijs of -opleiding wordt uitgenodigd.

Lees verder

Informeer bij uw instelling voor beroepsonderwijs of -opleiding om te zien of u voor een gastdocentschap in aanmerking komt.Beroepsonderwijs en -opleiding

Ook in de Erasmus+-programmagids vindt u meer informatie.

  • In deel B vindt u informatie over de voorwaarden en regels.

De nationale agentschappen kunnen u eveneens informatie geven of u helpen met uw aanvraag.