Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Personal (undervisning)

Med Erasmus+ kan du undervisa vid en institution utomlands.

Det gäller både dig som redan arbetar med utbildning och dig som jobbar i näringslivet och bjuds in som gästlärare för att dela med dig av din kunskap inom ett särskilt område eller ämne.

Du kan undervisa vid skolor och institutioner på alla nivåer.

Högre utbildning

Genom Erasmus+ kan du som är universitetslärare undervisa en period vid en institution i något av program- eller partnerländerna. Om du jobbar i näringslivet kan du få bidrag för att undervisa och dela med dig av din kunskap vid en högskola eller ett universitet i ett programland.

Läs mer

Yrkesutbildning

Genom Erasmus+ kan du som arbetar med yrkesutbildning undervisa en period utomlands vid en organisation i något av programländerna.

Läs mer

Skolan

Erasmus+ stöder läraruppdrag utomlands för dig som arbetar i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Genom att undervisa utomlands kan du få nya perspektiv, utbyta erfarenheter med kollegor i ett annat land och få nya idéer för din undervisning. Utbytet är öppet för skolor i programländerna.

Läs mer

Vuxenutbildning

Genom Erasmus+ kan du som arbetar inom vuxenutbildning undervisa en period utomlands vid en organisation i något av programländerna. Förutom att få nya undervisningsidéer kan du också förbättra dina språkkunskaper och lära dig mer om andra kulturer.

Läs mer

För dig med funktionsnedsättning

Du kan söka extra bidrag och har rätt till samma stöd som värdinstitutionen erbjuder sina egna anställda.

Läs mer