Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Odborné vzdělávání a příprava

Přehled

Erasmus+ podporuje pedagogické působení pracovníků v institucích odborného vzdělávání a přípravy (VET) v zahraničí.

Pokud v oblasti odborného vzdělávání a přípravy pracujete, můžete po určitou dobu vyučovat v jiné organizaci programové země Erasmu+.

Mezi tyto organizace mohou patřit podniky, subjekty veřejného sektoru, sociální partneři, výzkumné ústavy nebo nevládní organizace.

Doba trvání

Pedagogické působení musí trvat minimálně 2 dny, maximálně 2 měsíce. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Podmínky

Než začnete vyučovat, musíte vy, vaše instituce a organizace, která vás přijímá, uzavřít dohodu o mobilitě. Tento dokument stanoví vaše pedagogické cíle, práva a povinnosti a také způsob, jak bude vaše výuka formálně uznána.

Finanční podpora

Během pobytu v zahraničí vám EU bude přispívat na cestovní a pobytové náklady a institucím, které se výměny účastní, poskytne organizační podporu.

Ačkoli finanční prostředky poskytuje EU, granty jako takové spravují příslušné instituce odborného vzdělávání a přípravy, které jsou také odpovědné za platby jednotlivcům.

Jak zažádat o grant

Pokud v oblasti odborného vzdělávání a přípravy pracujete, nemůžete si o grant zažádat přímo sami. Žádají o něj instituce odborného vzdělávání a přípravy, které také provádějí výběr vhodných účastníků výukových pobytů z řad svých zaměstnanců.

Výběr pracovníků, kteří budou vyučovat v zahraničí, by měl být spravedlivý, transparentní a náležitě dokumentovaný.

Pokud v instituci odborného vzdělávání a přípravy nepracujete, musí vás k výuce v rámci programu Erasmus+ nějaká instituce odborného vzdělávání a přípravy oslovit.

Další informace

Pokud máte zájem zjistit, zda se máte i vy možnost ucházet o účast na tomto programu, obraťte se na svou instituci odborného vzdělávání a přípravy.

Podrobné informace o možnostech pedagogického působení v zahraničí podává Příručka k programu Erasmus+.

  • Kritéria pro udělení grantu, obecná kritéria způsobilosti a pravidla financování najdete v části B této příručky.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na vaši národní agenturu, kde vám poradí i s tím, jak o grant zažádat.