Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Szakképzés

Áttekintés

Az Erasmus+ támogatja, hogy az érdeklődő szakemberek oktatási tevékenységet végezzenek külföldi szakképző intézményekben.

Ha Ön a szakképzésterén dolgozik, akkor meghatározott ideig oktatómunkát végezhet valamelyik programországban, egy másik szervezetnél.

Ezeknek a szervezeteknek a körébe többek között vállalkozások, közintézmények, szociális partnerek, kutatóintézetek és nem kormányzati szervezetek tartozhatnak.

Időtartam

Az oktatási tevékenység időtartama nem lehet rövidebb 2 napnál, és nem haladhatja meg a 2 hónapot. Ebbe nem számít bele az utazással töltött idő.

Feltételek

Az oktatási időszak kezdete előtt Önnek, a küldő intézménynek és a fogadó szervezetnek mobilitási megállapodást kell kötnie. Ez a dokumentum rögzíti, hogy Önnek milyen tanulási célokat kell elérnie a mobilitási időszak során, továbbá hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak, illetve hogy milyen módon kerül majd sor az oktatási időszak elismerésére.

Pénzügyi támogatás

Az EU abból a célból nyújt támogatást, hogy fedezze a külföldi tartózkodással kapcsolatban felmerülő utazási és megélhetési költségeket, továbbá hogy szervezési támogatást biztosítson a részt vevő intézmények számára.

A támogatást az EU biztosítja, de a források kezeléséről a mobilitásban részt vevő szakképző intézmények gondoskodnak. Ők felelősek azért, hogy az egyéneknek a támogatást folyósítsák.

Pályázati tudnivalók

Ha Ön a szakképzés terén dolgozik, akkor Ön magánszemélyként nem pályázhat támogatásra. Pályázni szakképző intézmények pályázhatnak, ők választják ki saját alkalmazottaik közül a külföldi oktatási tevékenységben részt vevő jelölteket.

A szakemberek kiválasztását tisztességes, átlátható és jól dokumentált módon kell lefolytatni.

Ha Ön nem szakképző intézményben dolgozik, akkor abban az esetben végezhet külföldön oktatómunkát az Erasmus+ program keretében, ha erre felkérést kap valamelyik szakképző intézménytől, amelyik meghívót küld az Ön számára.

További információk

Ön saját szakképző intézményénél érdeklődhet arról, hogy igénybe veheti-e az ezen az oldalon ismertetett lehetőségeket.

A programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató) is részletes tájékoztatással szolgál ezekről a lehetőségekről:

  • A B. részben olvashatók információk a pályázati és az odaítélési (a formai és a tartalmi) követelményekről, valamint a finanszírozási szabályokról.

A nemzeti irodák segíteni tudnak az esetleges kérdésekkel és a jelentkezési eljárással kapcsolatban.